6 oversete løngoder

Seks punkter glimrer tit ved sit fravær, når medlemmer sender kontrakten til serviceeftersyn. Dyk ned i dem og få en stærkere lønpakke

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Har du fået nyt job - og ny ansættelseskontrakt?

Hver måned nærlæser Business Danmarks jurister hundredvis af funktionæraftaler for medlemmer, der vil sikre, at kontrakten lever op til funktionær- og ferieloven. Det gør langt de fleste, heldigvis.

Mens en skudsikker kontrakt kan spare dig for uheldige sager, så er en god lønpakke noget, du skal forhandle dig til. Funktionær- og ferieloven sikrer blot dine basale rettigheder, for eksempel giver ferieloven dig ret til fem ugers ferie. Men mange privatansatte har derudover forhandlet sig til en uges feriefridage oveni, som kan veksles til løn.

- Funktionær- og ferieloven beskriver, hvad du minimum har ret til, ikke mere end det. Derfor skal du forhandle vilkår hver gang, du skifter job, medmindre du er underlagt en overenskomst, siger Frank Kanlund, chef for juridisk service i Business Danmark.

Du skal især have øje for det, kontrakten ikke tager stilling til.

- Løn er meget mere end det, kontrakten viser, du skal have til udbetaling hver måned. Man kan sige, vores arbejde for alvor starter der, hvor kontrakten stopper. Vi ser på alt det, som ikke er nævnt, og der er ofte meget at vinde ved at sende kontrakten til et juridisk serviceeftersyn.

Aftal 6 ting

Business Danmarks jurister melder om seks ting, som ofte mangler og er værd at få indføjet i kontrakten.

En årlig lønsamtale

Det lyder måske banalt at aftale en årlig lønsamtale, men det er godt af flere grunde. Det er nemlig langt fra alle, som har en lønsamtale hvert år. Og det er heller ikke noget, du juridisk har krav på, medmindre det står i kontrakten,

Psykologisk og forhandlingstaktisk er det effektivt med en sådan aftale. Når kontrakten indgås, er det nemlig en gratis omgang for din arbejdsgiver, som dermed ikke forpligter til at give dig en lønstigning. Men dine odds for fremtidige lønløft stiger, når løn er noget, I løbende snakker og forhandler om. Du får nemlig en mere jævnbyrdig spillebane, når du hvert år kan brillere og vise din værdi, resultater og argumentere for en højere løn – uden at gå tiggergang eller blindt acceptere et løndiktat.

Når I laver aftalen, så indsæt en dato for, hvornår lønsamtalen skal holdes og hvornår reguleringen træder i kraft.

Oplever du, at lønstigninger er sat på hold på grund af coronakrisen, kan du i stedet aftale, at din løn stiger senere på året, hvis virksomhedens økonomi retter sig op.

Længere opsigelse eller sign on fee

Jobskifte i krisetider er altid mere risikable. Efter blot et halvt års ansættelse har du optejent tre måneders opsigelsesvarsel, som holder hånden under din prvatøkonomi.

Ved et jobskifte starter du forfra med at optjene anciennitet. Du kan på tre måder sikre dig økonomisk, hvis det viser sig, at I ikke er det rette match for hinanden.

1. Forlang et sign on fee ved ansættelsen - ligesom det kendes fra sportsverdenen.

2. Aftal et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel på for eksempel tre måneder.

3. Aftal at der ikke er en prøveperiode, hvor du kan opsiges med kort varsel

Vi ser desværre, at nogle nyansættelser udskydes til vores medlemmers overraskelse grundet corona.

En arbejdsgiverbetalt pension

Offentligt ansatte er vant til, at lønsedlen består af grundløn, tillæg og et fast arbejdsgiver- og egetbidrag til pensionsopsparingen. Lønnen for flere privatansatte er derimod ikke opdelt i disse poster, men består af en bruttoløn, som medarbejderen selv disponerer over. Nogle sætter ind på en pensionsopsparing, andre vælger at nedbringe gæld eller investere.

Det sikre kort er dog at gå efter, at arbejdsgiver indbetaler 8 pct. og du selv indbetaler 4 pct. på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Altså 12 pct. i alt. Pensionsordninger indeholder ofte også en sundhedsforsikring og tilkøbsmuligheder, fx tab af erhvervsevne og livsforsikring.

Vær opmærksom på, at mindre virksomheder og startups ofte kun bidrager lidt til pensionen. Her kommer aftalen om en årlig lønsamtale til gavn, fordi I løbende kan genoverveje pensionsbidraget.

Få fem feriefridage

Feriefridage er da bare noget, man har, ikke? Niks, ikke som privatansat uden overenskomst. Tre ud af fire har ekstra feriefridage, men det skal forhandles hver gang, du skifter job. Ferieloven giver dig ret til fem ugers ferie. Til gengæld er der ingen øvre grænse for, hvor mange feriefridage du kan aftale. Gå minimum efter seks uger ferie(fridage) i alt.

Før du skriver under, så gør dig selv den tjeneste at tjekke, hvilke andre lukkedage virksomheden har, som ikke er helligdage. Og allervigtigst om du har fri med løn disse dage, fx juleaften, nytårsaftensdag, 1. maj, grundlovsdag mv. Normen er, at arbejdsgivere betaler disse lukkedagene, men sker det ikke, skal du selv bruge af din ferie(fridage).

Ligesom med pension holder nogle mindre virksomheder og startups igen med feriefridage. Tag det op til hver lønforhandling.

Barsels- og fædreorlov

En aftale om barsel og orlov med løn er også yderst værdifuldt, hvis du er i den fase af livet. Mange førstegangsforældre tror, at de er langt bedre stillet, end de faktisk er. Efter funktionærloven er moderen kun sikret halv løn under barsel 4 uger før fødslen og 14 uger efter. Tjener du normalt 40.000 kr. om måneden, strækker 20.000 kr. ikke langt, når du samtidig skal ud og købe dyner af babygear.

Andet fravær under barsel eller orlov – 32 uger forældreorlov plus 2 ugers fædreorlov - er på barselsdagpenge, med mindre I har aftalt andet. En aftale om fuld løn under barsel, er derfor uundværlig, hvis du går i familietanker. Du kan eventuelt aftale, at du gradvist får mere og mere barsel med løn hvert år, du er ansat. Det signalerer, at du ikke stryger på barsel i morgen og er nemmere at fordøje for arbejdsgiver.

Faderen har ret til 2 ugers fravær på dagpenge efter fødslen - aftal i stedet at du får fuld løn.

Husk at din arbejdsgiver får refusion fra barselsfonden, så en aftale om fuld løn er ikke så dyr for din arbejdsgiver, som den lyder.

Betalt børns sygedage

Du bør aftale ret fravær med fuld løn, når du har syge børn. Gå også efter betalte omsorgsdage, ellers får du hurtigt brugt al din ferie, når sygdom og ulykke rammer, fx skal børn blive hjemme i 48 timer efter, de er symptomfri efter smitte med corona. Se reglerne.

Hent kontaktudspil

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.