4 tegn på du måske er usagligt opsagt

Din arbejdsgiver kan opsige dig når som helst, men ikke uden at give dig en gyldig grund. I visse situationer skal du være særligt på stikkerne

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Er du blandt de 100.000 danskere, som har mistet jobbet siden Danmark lukkede ned på grund af COVID19? Så husk at få tjekket, om opsigelsen også er foregået helt efter bogen, anbefaler advokatfuldmægtig i Business Danmark, Mette Olskær Pless.

- Fordi ens virksomhed er økonomisk presset i øjeblikket, er det ikke ensbetydende med, opsigelsen er i orden. Du bør altid tage en fagperson med på sidelinjen, som kan gennemgå opsigelsen og sikre at du får den løn, ferie og provision, du er berettiget til, siger hun og uddyber.

- En jurist vil også vurdere om, selve årsagen til opsigelsen er i orden. En funktionær kan nemlig ikke opsiges uden en saglig grund efter et års ansættelse. Hvis det sker alligevel, kan virksomheden blive dømt til at betale den ansatte en godtgørelse svarende til halvdelen af opsigelsesvarselet.

Hvornår er opsigelsen saglig og usaglig?

Og hvad kan så berettige en opsigelse? Det kan for eksempel være, at du ikke præsterer godt nok eller nægter at samarbejde. Det kan også skyldes nedskæringer og organisationsændringer i virksomheden. Men sagligheden skal altid vurderes konkret, siger hun.

- Få altid årsagen til opsigelsen på skrift og vend den med din fagforening. For hvad, der på papiret, kan se ganske sagligt ud, kan hen ad vejen vise sig at være det modsatte. Er du for eksempel opsagt på grund af nedskæringer, og virksomheden kort tid efter ansætter en anden i samme job, så er dteet værd at se nærmere på, siger hun og henviser til en aktuel sag, hun har ført for et medlem i byretten.

- Medlemmet blev opsagt på grund af besparelser og svigtende omsætning. Men lige før han stopper, overtager en kollega hans stilling og de ansætter yderligere en medarbejder. Han fik tilkendt knap 150.000 kr. i godtgørelse, siger hun.

Mette Olskær Pless anbefaler, at du er særlig opmærksom i disse fire situationer:

  1. Hvis du bliver opsagt som den eneste i virksomheden
  2. Hvis du bliver opsagt, mens det går økonomisk godt i virksomheden
  3. Hvis du bliver opsagt pga. besparelser, men virksomheden ikke slanker andre steder i organisationen
  4. Hvis du bliver erstattet af en anden – også kortere tid efter du er stoppet i virksomheden

COVID19: Juristens guide om job og løn

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.