Corona: Forbedret lønpakke til hjemsendte

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har øget loftet for den midlertidige lønkompensation til lønmodtagere

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mere end 11.000 virksomheder har allerede sendt medarbejdere midlertidigt hjem med den statslige lønkompensation i lommen, som skal afbøde de økonomiske konsekvenser af coronakrisen. 

I dag er parterne blevet enige om at hæve støtteniveauet for både funktionærer og ikke-funktionærer fra henholdvis 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. om måned pr. omfattet fuldtidsansat. 

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer.

Værd at vide om corona

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.