Corona udløser ekstra måneder med dagpenge og SU-lån

Flere bliver fyret, og det er sværere at finde job. Ledige, syge på dagpenge og studerende får nu også en økonomisk livline

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Trods flere økonomiske hjælpepakker, slår coronakrisen nu negativt ud i ledighedsstatistikken. Fra 16.-18. marts har 10.000 flere danskere end normalt meldt sig ledig - 14.702 mod 4.032 i snit de samme dage de foregående fem år, viser nye tal fra Jobindsats.dk. Den opadgående kurve stopper næppe her - 18. marts lukkede butikscentre og flere serviceerhverv også helt ned.

Da det er blevet markant sværere at finde job, sætter regeringen og et enigt folketing nu lediges dagpengeanciennitet på pause frem til 9. juni. Det betyder i praksis at retten til dagpenge og sygedagpenge forlænges i tre måneder.

Har du - i perioden fra 9. marts til 9. juni - opbrugt din dagpengeret og eventuelt meldt dig ud af din a-kasse, kan du genindmelde dig og igen opnå ret til dagpenge. Det kræver dog, at du genindmelder dig i perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Værd at vide om corona og dagpenge

Sygedagpenge

Sygedagpengemodtagere vil under coronakrisen ikke kunne få afklaret deres sag. Derfor vil du som sygedagpengemodtagere få forlænget din dagpengeperiode med tre måneder, hvis du når revurderingstidspunktet fra 9. marts til 9. juni, og hvis du ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne.

Ordningen gælder også personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

For at være berettiget til forlængelsen skal du være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Ekstra SU-lån til studerende

Nogle studerende på videregående uddannelser har også mistet deres studiejob og en vigtig indkomst under coronakrisen. Du får nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder. Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån per måned. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges i den grad situationen kræver det.

Læs mere om corona og SU

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn