Whistleblower ordning mod seksuel chikane

En stribe indsatser skal forebygge seksuel chikane, få sager frem i lyset og håndteret. Blandt andet er en ny whistleblower ordning er på vej

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vulgære kommentarer, uønskede berøringer og overgreb. Den aktuelle debat om #metoo og en række undersøgelser gennem de seneste år viser, at særligt unge kvinder, men også mænd, udsættes for seksuel chikane på arbejdspladsen.

Men alt for mange sager kommer ikke frem i lyset på grund af skyld, skam eller frygt for konsekvenserne, hvilket Business Danmarks medlemmer bekræftede i analyse fra oktober. 

Det skal der nu laves om på. Regeringen vil sammen med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer sikre, at seksuel chikane forebygges og håndteres ordentligt.

- Ingen skal udsættes for seksuel chikane eller føle sig krænket på deres arbejdsplads. Arbejdsgiverne bærer ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden, men vi kan jo desværre med al tydelighed konstatere, at der er behov for, at vi fra politisk hold sætter flere ting i gang for at komme problemet til livs og sørge for, at der bliver grebet ind, når der opstår sager, siger beskæftigelses- og ligestillingsminister, Peter Hummelgaard.  

Det skal være nemt at henvende sig

Et af redskaberne i den politiske værktøjskasse er den kommende whistleblowerlov - der forventes fremsat i første kvartal 2021 på baggrund af et EU-direktiv - samt en whistelblower ordning, der skal give ansatte mulighed for at ventilere chikane på arbejdspladsen.

- De mange kvinder, der er stået frem og har fortalt om seksuel chikane, skal ikke have gjort det forgæves. Det er nu, vi skal handle, bryde tabuet og ændre kulturen på arbejdspladserne. Seksuel chikane skal ikke være acceptabelt i Danmark. Debatten og undersøgelser viser, at seksuel chikane findes i alle brancher og på mange arbejdspladser. Derfor er der behov for, at alle arbejdspladser ser på sig selv og deres kultur. Det er først og fremmest den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at skabe åbenhed om seksuel chikane og sikre, at der er politikker, retningslinjer og klare processer for håndtering af sagerne. Det er centralt, at både kvinder og mænd kan føle sig trygge og sikre, når de går på arbejde, siger Peter Hummelgaard.  

Hvordan en ny whistleblower ordning skal fungere, vides endnu ikke. Men det er allerede i dag muligt at fortælle anonymt om seksuel chikane via Arbejdstilsynets hotline og få rådgivning, hvis man af forskellige grunde ikke vil gå direkte til ens arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant.

12 indsatser mod seksuel chikane

1. Regeringen samler her og nu arbejdsgivere og fagforeninger til trepartsdrøftelser for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladser

2. Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet skal have løbende dele viden og erfaringer med NGO’er, arbejdsgivere og fagforeninger

3. Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet sender gode råd om forebyggelse og håndtering til offentlige og private arbejdspladser

4. Studerende på erhvervsuddannelser og gymnasier skal undervises i psykisk arbejdsmiljø, herunder seksuel chikane og deres rettigheder

5. Arbejdstilsynet skal opruste kommunikationsindsatsen på området

6. Whistleblowerlov og en konkret ordning skal give alle ansatte mulighed for at whistleblowe om tilfælde af seksuel chikane på arbejdspladsen.

7. Virksomheder skal løbende måle indsatsen mod seksuel chikane på arbejdspladserne

8. Uddannelsesinstitutioner opfordres til at oprette whistleblower ordninger

9. Børne- og undervisningsministeriet skal holde dialogmøder elev- lærer- og lederorganisationer på tværs af ungdomsuddannelserne

10. Kortlægning af seksuel chikane på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

11. Relancering af Arbejdstilsynets hotline mod seksuel chikane

12. Dialog om praktikuddannelsers forpligtelser og forebyggelse på praktiksteder

Få juridisk rådgivning

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.