Sexchikane: Ser vi toppen eller hele isbjerget?

Skeler man til medierne, så er der sexchikane overalt. Skeler man til domstole og statistikker, så findes fænomenet nærmest ikke. Hvad er sandheden?

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mens mediehavet er oversvømmet med historier om seksuelle krænkelser på Christiansborg, mediebranchen og advokatfirmaer, så glimrer de mange sexchikanesager – der har meget forskellig karakter og grovhed – ved deres fravær ved de danske domstole - og når trivselsundersøgelser forsøger at belyse problemet. 

I hele Danmark er kun 118 sexchikanesager endt for en domstol siden 1993, viser tal fra Arbejdsretportalen.dk. Det er usandsynlig få, påpeger Lise Buhl, advokat i Business Danmark.

- Det står i skærende kontrast til, at der hvert år føres tusindvis af arbejdsretssager på andre områder. Det skyldes ofte, at sexchikane opleves som skamfuldt. Det kommer derfor tit ud mellem sidebenene, når vi snakker med medlemmer om helt andre emner, siger Lise Buhl.

Da Business Danmark i maj 2020 afdækkede medlemmernes trivsel, gav 1 ud af 25 udtryk for, at de mindst én gang om måneden indenfor det seneste år har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Alligevel har Business Danmark siden 2013 kun fået 31 medlemshenvendelser om emnet - fra både den forurettede og den påståede sexchikanør.

Trods de små tal er det en fordobling siden sidste måling i 2015. Men i lyset af den verserende mediedebat tager Business Danmark fredag 16. oktober igen temperaturen blandt medlemmerne og opfordrer medlemmer, som oplever sexchikane, til at søge hjælp.

- Vi sidder klar til at lytte, få løst konflikten og om nødvendigt hjælpe med at føre sagen ved domstolene med mulighed for godtgørelse og erstatning, siger Lise Buhl, som i øjeblikket ser nærmere på to sexchikanesager.

Kontakt Business Danmark

Arbejdstilsynets hotline kan også bruges, hvis man vil have råd eller mener, at der er systematiske problemer på ens arbejdsplads. Her kan man både fortælle om chikane og klage over krænkelser på arbejdspladsen.

Hvad er sexchikane?

Sexchikane er ulovlig, og betragtes som forskelsbehandling på grund af køn. Enhver arbejdsgiver er forpligtet til at behandle mænd og kvinder lige og sikre sine ansatte mod chikane.

Både mænd og kvinder kan blive udsat for sexchikane, som er enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål - eller den virkning - at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Det kan være alt fra sjofle SMS´er og mails, fysisk berøring til at man viser pornografiske billeder. Der findes ikke en udtømmende juridisk definition på sexchikane, men føler du, at dine grænser bliver overtrådt, skal du tage det alvorligt og reagere. Så skal Business Danmark nok vurderer, om der også kan føres en sag. 

Hvad skal du gøre?

Mange siger først fra over for sexchikane, når de er opsagt og ikke føler, der er noget at miste.

Men vi anbefaler, at du med det samme siger fra direkte overfor chikanøren - uanset om personen er din chef eller kollega. Er du utryg overfor chikanøren, så gå længere op i hierarkiet og klag over chikanen. Det kan både være følelsesmæssigt nemmere, men det har også en juridisk betydning, for det medfører, at din arbejdsgiver herefter skal træffe foranstaltninger, der sikrer dit arbejdsmiljø.

Tal med din familie, dine venner og dine kollega om chikanen. Du skal ikke gå med det selv og tro, at det er din skyld.

Tag også fat i din læge, da lægen har en skærpet pligt til at anmelde sexchikane overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis chikanen enten er meget grov eller fortsætter, kan du rejse en sag via Business Danmark. Her er det en god ide, at du skriver dagbog over chikanerne med datoer og detaljer, da det kan være vigtigt bevismateriale i tilfælde af en retssag. Gem i øvrigt mails, SMS´er, billeder og beskeder på fx Messenger, hvis du har modtaget dette. Noter også, om du pålægges andre opgaver eller fratages opgaver – og om din chef ændrer holdning overfor dig.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn