Ansatte på B-indkomst kan også få indefrosne feriepenge

Er du ansat i et udenlandsk selskab i Danmark uden CVR-nummer, så kan du nu også hæve dine indefrosne feriepenge frem til 6 januar

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

En række danskere har hidtil været nægtet adgang til deres indefrosne feriepenge. Nemlig ansatte, som betaler B-skat og arbejder i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver uden CVR-nummer her i landet.

- Rigtig mange af dem er almindelige herboende funktionæransatte, som får deres løn som honorar og dermed B-indkomst fra et udenlandsk selskab. De er blevet overset i det hurtige lovarbejde med at give danskerne adgang til deres indefrosne feriepenge, som kun har haft fokus på almindelige A-indkomst skattebetalere i e-indkomstregistret, siger Jesper Ronald Jensen, juridisk konsulent hos Business Danmark.

Så har du, som B-indkomstlønnet, undret dig over, at alle andre har kunnet hæve tusindvis af indefrosne feriekroner op mod jul, så får du nu også chancen. I første omgang frem til 6. januar 2021.

Det sker efter, at Business Danmark har rejst problematikken over for Lønmodtagernes Feriemidler på baggrund af flere medlemshenvendelser.

Normalt er det eksterne konsulenter som aflønnes med honorar. Men mange er også helt almindelige funktionæransatte – ofte i tyske og svenske virksomheder – som får udbetalt en bruttoløn, som de så selv skal svare B-skat af.

- Når disse almindeligt ansatte indberetter deres bruttoløn til Skat, så bliver skatten betragtet som B-indkomst, selv om der er tale om helt almindelig løn, som er feriepengeberettiget efter Ferieloven. Nu vil mange af dem naturligvis også gerne have udbetalt deres indefrosne feriemidler, ligesom alle andre danskere, siger Jesper Ronald Jensen, juridisk konsulent i Business Danmark, som rettede henvendelse til Lønmodtagernes Feriemidler.

Lønmodtagernes Feriemidler har nu givet B-indkomstlønnede funktionærer mulighed for at søge om udbetaling af op til tre ugers indefrosne feriepenge frem til 6. januar.

Brug dette ansøgningsskema og skynd dig - fristen udløber kort efter nytår.

Sidst i marts 2021 vil danskerne med A-indkomst kunne hæve de to sidste ugers indefrosne feriepenge - og dem, der ikke har hævet nogle endnu, får en ny chance for at hæve samtlige fem ugers feriepenge.

Få juridisk rådgivning

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.