Onboarding er mere end en buket blomster

Nye kundevendte medarbejdere er svære at holde på. En god introperiode for medarbejderen kan være nøglen til fastholdelse og plus på bundlinjen

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Jublen over at slippe igennem nåleøjet og lettelsen ved at finde den rette kandidat skal gerne være forløsende for både nyansat og virksomhed.

Alligevel forsvinder glæden hurtigt igen for hver fjerde danske nyansatte, som allerede er ude ad døren, inden det første år er gået. Det viser undersøgelser fra bogen Onboarding - flyvende fra start, som forklarer, at strukturerede onboardingforløb er med til at fastholde nye medarbejdere. Jo bedre en start nyansatte får, desto større sandsynlighed for at en virksomhed kan fastholde dem.

Udfordringen med at fastholde nyansatte skal ses i lyset af et i forvejen rødglødende arbejdsmarked med lav ledighed og hyppige jobskifte, mener landsformand i Business Danmark, Jens Neustrup Simonsen.

Det gælder især inden for salg og marketing, hvor mere end seks ud af ti ledere i høj grad har svært ved at finde de rette jobkandidater, viser dugfriske tal fra Business Danmarks salgsanalyse.

- Alle salgsorganisationer har en proces for nysalg, gensalg og loyalitetsskabelse, og man ville aldrig acceptere at miste hver fjerde nye kunde, man har brugt mange ressourcer på at få i hus. Derfor kan det undre, at der tages så lemfældigt på fastholdelsen af nye medarbejdere i den aktuelle jobsituation, siger Jens Neustrup Simonsen.

Nøglen til fastholdelsen ligger ikke nødvendigvis kun i højere lønninger eller fleksible arbejdstider. Det handler om skabe et onboardingforløb, så den nye medarbejder fluks bliver integreret i virksomheden og klædt på til sine opgaver fra start.

Onboarding er mere end en buket blomster

Onboarding, eller organisatorisk socialisering, som det også kaldes, er et vigtigt led i introperioden, som finder sted efter medarbejderen er blevet ansat.

Det er her medarbejderen får kendskab til virksomhedens kultur og får udviklet de rette relationer til kollegaer. Onboarding er altså meget mere end en buket blomster, fastslår Morten Højberg, medforfatter på bogen Onboarding - flyvende fra start og CEO i rekrutteringsvirksomheden Moment

- Onboarding er hårdt arbejde. Allerede fra dag ét skal virksomheden sikre, at der stilles lige præcis de krav til indsats og resultater hos medarbejderen, som gør, at han eller hun kan præstere sit bedste, siger han og fortsætter.

- Det vigtigste parameter ved god onboarding er derfor, den er struktureret. Vores erfaring viser, at de organisationer, der går struktureret til værks, klarer sig bedst. Virksomheder, der er gode til onboarding kender også til effekten af deres indsats, fordi de hele tiden måler på deres resultater og justerer derefter.

Læs også: Få jobsucces på 100 dage i dit nye job

Det er dyrt, hvis medarbejderen smutter for hurtigt

Hvor mange ressourcer i dag går på selve rekrutteringsprocessen, bliver fastholdelen af nyansatte en stadig større udfordring. Det hårde arbejde begynder nemlig først efter "tillykke-stillingen-er-din-opkaldet".

Onboarding handler om at give nye medarbejdere den bedste start, men det er også afgørende for indtjeningen af selve rekrutteringsprocessen, fortæller Christian Harpelund, medforfatter på bogen og medstifter af Onboarding Group.

- Der går typisk mere end 6 måneder, før medarbejderens bidrag overstiger omkostningerne ved rekruttering, ansættelse og oplæring. Og har vi en medarbejder, der forlader virksomheden inden det første år, koster det virksomheden mellem halvandet og to års løn i alt, fortæller han.

Netop inden for salgsfaget er virksomhederne da også ekstra presset, når sælgeren udskifter jobbet for hurtigt. I dag griber salg så dybt ind i forretningen og kræver så stor indsigt, at der går væsentlig længere tid, før sælgene leverer optimal værdi for virksomheden, fortæller Jens Neustrup Simonsen.

- Tidligere skulle den enkelte sælger sætte sig ind i kunden, produktkataloget og salgsmetoden i den nye virksomhed. I dag ser vi mere og mere teamsalg, hvor sælgerens rolle er at orkestrere sit organisatoriske bagland, som indkøb, marketing og it, og omsætte deres indsigt til værdi for kunden. Det tager bare længere tid. Derfor er det også vigtigt for organisationerne, at sælgerne er der længe nok til at vise deres værdi, siger han.

Især nyuddannede råber på onboarding

Behovet for onboarding er størst blandt nyuddannede, som har særlig brug for støtte. Her har omkring halvdelen, ifølge onbordingeksperter, allerede ryddet skrivebordet inden for de første 18 måneder.

Det samme billede tegner sig for de nyuddannede fra landets businessskoler. Kun 30 pct. af de nyuddannede oplever, at deres indkøringsforløb er grundigt nok i deres første job, viser tal fra Business Danmarks dimittendanalyse 2018.

Onboarding vil ikke kun kunne vise sig på bundlinjen. God onboarding øger også medarbejderengagementet, forkorter tiden inden fuld performance, reducerer stress, øger tilfredshed og selvfølgelig fastholdelsesgrad.

Christian Harpelund og Morten Højberg udgav i 2016 bogen Onboarding – flyvende fra start. Netop nu er de aktuelle med en opdateret engelsk version Onboarding – Getting new hires off to a flying start, som er et af de mest omfattende studier af onboarding tilgængeligt globalt.                

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.