Business studerende stryger i job

De er eftertragtede, men føler ikke helt, at deres digitale evner slår til. Forsker beroliger; din jobsucces afhænger af noget helt andet

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Landets businessstuderende skal ikke bekymre sig alt for meget om at forlade skolebænken, viser nye tal fra en Business Danmark undersøgelse, der har fulgt nyuddannede i deres første job.

Omkring 75 pct. af af de studerende inden for salg og marketing finder job inden for de første tre måneder efter endt uddannelse, og kun hver 10. går ledig i mere end 6 måneder. Undersøgelsen viser også, at de studerende generelt føler sig godt klædt på til arbejdsmarkedet, når de skal til at søge deres første job.

Men selvom de nyuddannede afslutter uddannelsen med en flot statistik i skoletasken, er de især udfordret på et område. Størstedelen af de unge oplever ikke, at deres IT-evner fra uddannelsen lever op til arbejdsmarkedets forventninger til dem.

Helt konkret svarer de unge, at de bla. savner kompetencer inden for basale programmer som Office-pakken, men også viden om, hvordan kundedata kan analyseres, og hvordan forskellige marketingværktøjer håndteres.

De digitalt indfødte er slet ikke så digitale

Uddannelserne bør derfor gøre mere ud af at styrke de studerendes kompetencer inden for IT-området, påpeger Katja Malene Møller, tidligere studerende på Cphbusiness og bachelor i marketing og økonomi fra Copenhagen Business School.

- I min egen jobsøgning har jeg selv oplevet, hvordan virksomheder har store forventninger til, hvad vi nyuddannede skal kunne inden for fx SEO, Google Adwords og lignende. Når det nu er det, som virksomhederne efterspørger, ville det styrke de studerendes faglige profiler, hvis de fik de kompetencer gennem studiet

- Vi hører hele tiden om den digitale virkelighed og big-data, så en grundlæggende forståelse for dataprocesser, og hvordan data bruges i salg og marketing er vigtig, påpeger hun.

Men uddannelserne er med langt hen ad vejen, fortæller lektor på Cphbusiness Karen Christina Rasmussen. Selvom det ikke altid er muligt at følge med udviklingen, er det vigtigste stadig, at de studerende har det teoretiske fundament på plads fra uddannelsen

- Den menneskelige adfærd ændrer sig ikke grundlæggende, blot fordi nye digitale platforme kommer til. De studerende skal stadig lære om menneskelige mekanismer, købsmotiver og meget andet uagtet platform og kanal. Men vil de unge prøve kræfter med værktøjer som SEO og SEM kan de eksempelvis gøre det på et valgfag.

Selvom undersøgelsen tegner et billede af en generation af digitalt indfødte, som måske i virkeligheden ikke er så digitale, er det stadig de blødere erhvervskompetencer, lederne reelt efterspørger hos de unge, fortæller Karen Christina Rasmussen, der også står bag et større forskningsprojekt om unge og ledelse

- Selvom de unge føler, at der sættes store krav til deres faglige kompetencer, er lederne oftest på udkig efter unge, der er motiverede og som passer ind i virksomheden. Det vil sige, at lederne lægger mere vægt på de deres vilje til at lære nyt, eller hvor gode de er til at forholde sig kritisk frem for de specifikke kompetencer, som de nyuddannede nok skal komme til at mestre med tiden.

Feedback fastholder unge

Digitale kompetencer eller ej – den første tid som nyuddannet vil altid være udfordrende, fortæller Karen Christina Rasmussen. Det er derfor ikke overraskende, at 7 ud af 10 nyuddannede fra undersøgelsen svarede, at de ikke oplevede en tilstrækkelig indkøringsperiode i jobbet, og hver fjerde savnede støtte i løbet af de første tre måneder

- Det første job er altid forbundet med usikkerhed. Vores forskning om unge og ledelse viser, at det er vigtigt for de nyuddannede, at de først og fremmest får en god indkøring i virksomheden og opgaver, og at de efterfølgende bliver mødt af støtte og feedback. Det nytter nemlig ikke noget at blive målt på personlige KPI’er, hvis det ikke suppleres med tilstrækkelig feedback.

Ifølge hende går det ikke kun ud over de unge, når lederen ikke udfylder sin rolle tilstrækkeligt. Det er et kæmpe tab for virksomheden, når de unge kommer dårligt fra start

- Nyuddannede kommer direkte fra en uddannelse, hvor de konstant møder feedback. Pludselig står de i en kontekst, hvor de ikke ved, hvad der forventes af dem. Mange ender derfor med at søge nye udfordringer i andre virksomheder, fordi de har svært ved at se, hvordan de kan udvikle sig.

Mangel på feedback og anerkendelse kan være årsagen til, at halvdelen af alle nyuddannede forlader deres første job inden for de første 18 måneder og efterlader virksomheder med store omkostninger, som forskning på området tidligere har vist. Og netop derfor gør ledere også klogt i at dyrke den tætte feedback, understreger hun.

Online marketingforedrag skræddersyet til dig

Vil du holde dig up-to-date med de nyeste trends inden for marketingverdenen er Marketing Update gratis foredrag skræddersyet til dig. Konceptet består af en række oplæg fra eksperter, som alle arbejder med enten salg eller marketing, der deler ud af sin viden og giver dig konkrete værktøjer til at styrke din egen profil.

Se foredragene her

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.