Stress-epidemi rammer Danmark

Flere hundrede tusind danskere føler sig stresset af jobbet. Der er noget fundamentalt galt, siden antallet stiger dag for dag, påpeger eksperter

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

- Vi ser flere og flere gå ned med stress, som hvert år koster samfundet 16 milliarder kroner. Men ikke desto mindre forventes det, man ukritisk knokler videre for at få nogle umulige ender til at hænge sammen, at man har et enormt engagement og er gift med sit arbejde.

Sådan lyder kritikken fra psykolog og direktør i Center for Mental Robusthed, Eva Hertz, som i Ugebrevet A4 påpeger, at kombinationen af evige vækstambitioner, ringe ledelse og den høje danske arbejdsmoral skaber en usund og uholdbar arbejdskultur, der bør gøres op med.

En epidemi af arbejdsrelateret stress og depression er ved at tvinge danskerne i knæ.

Siden 2012 er andelen, som mistrives på jobbet, vokset fra 14,5 til 16,9 pct., viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det er en stigning på 17 pct. på få år.

Advarselslamperne blinker i stort set alle brancher. Værst står det til i hjemmeplejen, restaurationer samt undervisnings- og transportsektoren, hvor der er stor menneskekontakt.

Undersøgelsen siger ikke noget specifikt om tilstanden blandt salgs- og marketingmedarbejdere, som man finder på tværs af brancher. Men formanden for Business Danmarks Arbejdsmiljøudvalg, Lene Walther Johannesen, er ikke i tvivl.

- I salg er man under konstant pres. Man har lange arbejdsdage, præstationsløn og mange er fanget i saksen mellem at ville stille både chefen og kunderne tilfreds.

- Og marketingfaget er forandret meget de seneste år. Krav om nye digitale kompetencer og om at dokumentere sine resultater, sætter marketingfolket under pres, siger hun.

Dårlig ledelse giver stress

Når folk går ned med stress, skyldes det langt oftere dårlig ledelse end uro i privatlivet. Det fastslår en stor rundspørge blandt landets praktiserende psykologer, som 3F og Dansk Psykolog Forening har gennemført.

- Arbejdsgiverne siger ofte, den primære årsag til stress er, at folk ikke kan få arbejde og privatliv til at hænge sammen. Denne undersøgelse viser, at forholdene på folks arbejdsplads også har en afgørende betydning for udviklingen af stress, siger Ulla Sørensen, der er ansvarlig for 3F’s arbejdsmiljøpolitiske arbejde, til Fagbladet 3F.

Landets psykologer oplever, at flere forskellige ledelsessvigt er årsag til stress. Det skorter især på støtte og anerkendelse fra ledelsen og tid til arbejdsopgaverne.

41 pct. af psykologerne siger, at deres klienter tydeligt har gjort opmærksom på stressproblemet på jobbet, men under en håndfuld følte, at deres opråb blev hørt.

Formanden for Dansk Psykolog Forening, psykolog Eva Secher Mathiasen siger til 3F, at virksomhederne har brug for bedre rådgivning.

- Langt størstedelen, der går ned med stress, vender tilbage til deres arbejde efter at have været syge og får sammen med ledelsen lavet en plan for deres arbejde. Det illustrerer, at stress bliver taget alvorligt af ledelsen. Men det illustrerer også, at stress først bliver taget rigtig alvorligt, når folk er blevet syge. Og, at virksomhederne har brug for adgang til bedre rådgivning, så man undgår, det kommer så vidt, siger hun.

Psykolog Eva Hertz bekræfter over for Ugebrevet A4 billedet, som analysen tegner.

- 800 psykologer blev spurgt, hvilke problemer klienterne kom med, og i 75 procent af tilfældene var det stress og dårlig trivsel. Det genkender jeg fra min egen praksis, hvor det for 15 år siden drejede sig om skilsmisse, dødsfald og alvorligt syge børn. Nu kommer folk sjældent med noget privat, det er næsten altid noget arbejdsrelateret, siger hun.

Du er også robust

Du er ikke gift med jobbet

- Jeg arbejder også i store, private, internationale virksomheder, og de skamroser jo danskernes arbejdskultur. Vi arbejder som død og helvede, springer frokosten over og er virkelig på, når vi er på arbejde, hører jeg. Ikke som i Sydeuropa, hvor folk måske nok arbejder længere, men helst når chefen kigger på. De holder også længere pauser og holder virkelig fri, når de har fri, siger Eva Hertz efterlyser et opgør med væksttyranniet og New Public Management tanken.

7 ud af 10 i undersøgelsen fra 3F og Dansk Psykolog Foreningen har meget høje krav til egne præstationer og svært ved at sige fra. Det skyldes ifølge Eva Hertz, at man godt kan tåle mosten i perioder, men at man bliver fartblind og mister dømmekraften på den lange bane.

Socialrådgiver Nina Utzon, der behandler medlemmernes arbejdsskadesager i Business Danmark bekræfter, at ansatte tit sætter jobbet først.

- Vi har medlemmer, som er helt ude af den, der ringer til os, før de overhovedet kontakter deres egen læge. Det bør jo være den anden vej rundt. Hensynet til ens helbred er trods alt vigtigere end hensynet til jobbet.

- Det er slet ikke ualmindeligt, at vores medlemmer arbejder væsentligt mere end de 37 timer om ugen, de er ansat til. De digitale medier gør os også tilgængelig døgnets 24 timer og i weekender, hvor vi ellers burde sige stop og koble totalt af. Her skal ledelsen være langt mere tydelig og gå foran som et godt eksempel, siger hun.

Stress godkendes kun i sjældne tilfælde som arbejdsskade. Hver tredje år eller ved store ændringer i organisationen skal alle virksomheder lave en arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Hjælp til stressramte

Stress af og trives

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.