10 dyder styrker din karriere

Direktør fremhæver ti ting, der kendetegner den perfekte medarbejder. Dyderne vil med garanti gavne din karriere og forbedre dit arbejdsliv, lover han

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Der er i tidens løb skrevet mangt og meget om god ledelse. Nogle gange fristes man til at tro, at lederne er de eneste, der har indflydelse på en virksomheds performance. Selvom lederne får al spaltepladsen, spiller de menige medarbejdere mindst en lige så væsentlig rolle for en virksomheds succes.

Men hvad er godt medarbejderskab? Forsvindende lidt plads er viet til at beskrive gode medarbejderevner. Det er ærgerligt. For er man ikke en god medarbejder, er ens chance for at få mere ansvar og de interessante opgaver minimal.

Nedenfor får du 10 egenskaber som jeg mener, kan fungere som daglig rettesnor for god medarbejderadfærd. En del af dem understøttes af en undersøgelse udført af CareerBuilder, hvori mere end 2.000 ledere har karakteriseret, hvad der gør en medarbejder god.

De mest succesrige medarbejdere er ikke nødvendigvis de klogeste eller dem med den længste uddannelse. Det er dem, som har den rette indstilling og energi. Energi kan både være fysisk og intellektuel. Den fysiske del siger sig selv, men den intellektuelle energi dækker over, at man hele tiden ser muligheder i sit arbejde og formår at rykke sig.

Dagens arbejdsgivere søger generelt set efter mennesker, der selv kan styre og administrere deres opgaver. Den gode medarbejder er selvstændig og loyal over for job og kolleger. Cheferne orker ikke at skulle gennemskue deres medarbejdere. De skal være ukomplicerede, fair over for deres omgivelser og frem for alt selv tage teten.

Virkeligheden er ofte den, at medarbejderne ikke arbejder for virksomheden. De arbejder derimod for deres nærmeste chef. Udfordringen er ofte, at cheferne har utroligt travlt og dermed ender med at blive flaskehals, da medarbejderne ikke kan komme videre, før chefen har været inde over. Af den grund er vi som medarbejdere nødt til at lave om på den måde, vi arbejder på. Chefen skal stadigvæk forstå, hvad tingene går ud på, men medarbejderne er nu i endnu højere grad nødt til at være selvledende.

Selvledelse er nutidens disruption på arbejdspladsen. Vil man rykke fra konkurrenterne, har man brug for selvledende og selvkørende medarbejdere.

Test din personprofil

Den perfekte medarbejder - punkterne uddybes under listen

1. Er grundlæggende positiv

2. Sætter mål for det, han/hun vil

3. Afstemmer forventninger med andre

4. Tager ansvar for egen udvikling

5. Kommuniker effektivt og ligeværdigt

6. Dyrker kollegaskabet

7. Holder fokus og luser ud i opgaver

8. Arbejder effektivt og disponerer sin tid

9. Informerer flittigt andre

10. Er stolt af den, han/hun er

1. Er grundlæggende positiv

Et grundlæggende positivt syn er essentielt i en virksomhed. 72 pct. i CareerBuilders undersøgelse fremhæver også positivitet som essentielt. Snakker vi fortid eller fremtid? Ser vi muligheder eller begrænsninger? Den gode medarbejder går løsningsorienteret til udfordringerne, ser de muligheder, fremtiden byder på, og glæder sig over de ting, der kan lade sig gøre.

En del af at være selvledende er også at være selvmotiverende. Det er vigtigt, at vi som medarbejdere selv finder frem til de ting eller opgaver, der motiverer os. Kultiver disse aspekter af din dagligdag og optimer den del af dit arbejde. Skab dit eget peak, følg op på dit fremskridt og glæd dig over det.

I forhold til dine omgivelser er det vigtigt, at du dyrker glæden. Smil smitter. Selv bruger jeg 3 x 20-reglen (de første 20 sekunder, de første 20 ord og de 20 øverste centimeter – dvs. hovedet). Når du møder et menneske, hvad siger du så inden for de første 20 sekunder, I er sammen? Hvad siger du med dit ansigtsudtryk? Det er det korte tidsrum, der skaber jeres relation.

Det syn, du har på tingene, er vigtigt. Prøv at forestille dig, at du kommer hjem en fredag aften og brokker dig til din familie over, hvor dårlig en dag du har haft på arbejdet. Hvor stor er sandsynligheden så for, at I får en dårlig weekend? Prøv at lave det samme tankeeksperiment, hvor du i stedet kommer hjem og fokuserer på det positive - hvad I mon skal finde på i weekenden? Hvordan tror du så, din weekend bliver? Vi bestemmer selv, hvad vores omgivelser vil os, og hvordan de ser på os.

 
For mange år siden havde jeg en kollega ved navn Gerner Bauer. Han fortalte mig, at han havde haft én dårlig dag tilbage i 1985. Det havde regnet, og hans bil var punkteret, men han havde ikke haft en dårlig dag siden. Det var simpelthen en beslutning, han havde taget. Selvfølgelig mødte han modstand lige som alle vi andre, men han valgte altid den positive vinkel på problemet – og det lykkedes for ham. Denne grundlæggende positive indstilling gjorde Gerner vellidt blandt kollegerne. Folk havde lyst til at være sammen med ham og så ham som et aktiv for firmaet. Han er en af de bedste medarbejdere, jeg har haft, fordi uanset, hvilken dag, jeg mødte ham, og uanset hvilken opgave han stod over for, tog han tingene med et smil.

Som nævnt ser gode medarbejdere muligheder frem for problemer. En del af dette er også at træne sig selv i at generere gode ideer. Derfor er gode medarbejdere også dem, der har de nye ideer og tilfører processen noget. Det er ikke alle mennesker, den slags kreativ tænkning er let for, men det er noget, man sagtens kan dyrke og blive bedre til.

Det kan det være let at lade sig frustrere af sine omgivelser. Den ideelle verden findes ikke, men vi kan gøre verden omkring os bedre for os selv, ved at vælge at fokusere på de ting, vi kan gøre noget ved, frem for dem, vi ikke kan ændre på. Medarbejdere, der hele tiden brokker sig, trækker noget fra fællesskabet ved at skabe en dårlig stemning. Find et sted, hvor du kan dumpe de ting, du ikke kan ændre og læg fokus på de ting, du kan påvirke.

2. Sætter mål for det, han/hun vil

De mennesker, der sætter mål for deres arbejde, når mere. Derfor er det enormt vigtigt for den gode medarbejder at arbejde med målsætninger. Dermed ikke sagt, at medarbejderen blot skal sætte sig mål for alt. Målene skal passe ind i forhold til virksomheden. Forstå det, der sker omkring dig, og sæt mål, der kommer din virksomhed til gode. Spørg dig selv, hvad du kan gøre bedre, eller hvad du kan gøre mere af for at gavne dit firma?

Hvis du ønsker at lykkes med dine målsætninger, vil jeg anbefale dig at bruge SMART-modellen, der opstiller fem kriterier, dit mål skal indeholde, hvis du vil indfri det.

S – Specifikt – ”Jeg vil gerne tabe mig”
M – Målbart – ”Jeg vil gerne tabe mig fem kilo”
A – Attraktivt – Hvem vil ikke gerne have smidt den ekstra vægt før sommerferien?
R – Realistisk – Det skal være et mål, du med rimelighed kan forvente at nå, hvis du yder den rette indsats
T - Tidsbegrænset – ”Jeg vil gerne tabe mig fem kilo inden sommerferien”

Sætningen ”Jeg vil gerne tabe mig fem kilo inden sommerferien” lever altså op til alle SMART-modellens kriterier. Hvis dine mål overholder kriterierne, vil dine chancer for at de lykkes blive øget markant. Når jeg analyserer mine personlige målsætninger, som jeg ikke er nået i mål med, er det altid fordi, der mangler et eller flere elementer i modellen. Sørg også for at skrive dine mål ned, så du løbende kan forholde dig til dem.

Det er vigtigt, at du løbende evaluerer og analyserer på dine målsætninger. Sørg for at opdatere dem, når det er relevant.

Den gode medarbejder leverer mere end forventet og overrasker ved at tænke selvstændigt og overgå chefens forventninger. Dette punkt kan sammenlignes med god service. Når man føler, man har fået god service, er det typisk, fordi ens forventninger er blevet overgået. Derfor finder den gode medarbejder punkter, hvor han eller hun kan levere mere end, hvad jobbet kræver og sætter sig også mere ambitiøse mål på egne vegne end dem, der er blevet udstukket af ledelsen. Igen er det vigtigt at pointere, at dine målsætninger skal være i harmoni med virksomhedens målsætninger.

3. Afstemmer forventninger med andre

Et af de vigtigste punkter i forhold til selvledelse er at få afstemt forventninger med sin leder. Gør over for din chef rede for din forståelse af opgaven og dine prioriteringer. Hvor vigtigt er X i forhold til Y? Det er vigtigt, at chef og medarbejder har et ens billede af situationen og er enige om, hvordan opgaven skal løses. Forventningsafstemningen sætter dig i stand til at arbejde mere selvstændigt uden at spilde chefens tid, end én, der må konsultere chefen hver gang, der opstår en knast.

Du bør stille din chef disse fire forventningsafstemmende spørgsmål:

 1. Hvornår skal opgaven være færdig?
 2. Hvad er dine forventninger til, hvad opgaven kræver af tid og ressourcer?
 3. Hvad er succeskriteriet?
 4. Hvem skal involveres?

Har du afklaring på disse spørgsmål, er du godt klædt på til at løse din opgave selvstændigt og til din leders tilfredshed. Den gode medarbejder forholder sig professionelt til opgaven og holder sig ikke tilbage over for sin leder, hvis han eller hun mener, at opgaven kunne løses mere effektivt ved en anden prioritering.

Men ikke kun chefen har forventninger til dig. Afstem også forventninger med dine kolleger, som måske indirekte bliver påvirket, og som ikke kender dine prioriteringer og målsætninger. Ellers risikerer du at glide ud af det fællesskab.

Man kan også snakke om forventningsafstemning i forhold til virksomheden generelt. Virksomheden gør jo, eksempelvis igennem personalehåndbøger, rede for dens forventning til medarbejderens adfærd. Den gode medarbejder har masser af autonom energi og brænder for at udfylde sin funktion og nå sine mål.

4. Tager ansvar for egen udvikling

Jeg hører tit formuleringer som ”Det er der aldrig nogen, der har fortalt os!” eller ”Det er vi aldrig blevet trænet i!”. Det siger den gode medarbejder aldrig. Gode medarbejdere tager ansvar for at høre alt af relevans, og det de ikke hører, læser de sig til. Mangler de noget, beder de om det. De arbejder altid på at forbedre sig på de punkter, de er gode til, og i særdeleshed de punkter de kan forbedre. En god grundholdning er, at der altid er punkter, man kan forbedre sig på, og at man altid som udgangspunkt vil være den bedste.

Jeg anbefaler, at man i sit professionelle liv definerer to områder, man vil forbedre sig på. Hold så fokus på de to ting. Når du så har nået et tilfredsstillende niveau på det ene eller begge punkter, sætter du nye mål. Det sikrer kontinuerlig udvikling igennem hele dit professionelle liv, og som leder er der ikke noget bedre end ambitiøse medarbejdere, der hele tiden arbejder på at forbedre sig.


Find områder, du synes er særligt spændende i din professionelle hverdag. Læs op på disse emner og hold dig opdateret. Lad dig inspirere af din omverden og del din viden med menneskene omkring dig, for når man giver, får man også. Dermed kommer dit udviklingsfokus også dine kolleger til gode.

Den gode medarbejder genererer som nævnt nye ideer, men bruger også sin viden og kreativitet til at finde løsninger på eventuelle problemer. Som arbejdsgiver elsker jeg, når mine medarbejdere byder ind med forslag til løsninger på vores udfordringer som virksomhed. Men det kræver, at man gør en dyd ud af altid at have opdateret og alsidig viden at trække på.

5. Kommuniker effektivt og ligeværdigt

Dette er et af de vigtigste punkter for en god medarbejder, som er meget synligt i hverdagen. 56% af lederne i Careerbuilder-undersøgelsen leder efter medarbejdere, der er stærke kommunikatører.

Lyt altid til dem du møder og omgås. De mest vellidte og respekterede mennesker er dem, der lytter til andre mennesker. Øv dig i at lade andre mennesker snakke og stil selv relevante opfølgende spørgsmål, så de ved, at du er oprigtigt interesseret. Men lad så ellers dem føre ordet. Skab tillid ved at lytte, og lær dermed dine omgivelser at kende. Det får du brug for.

Gode medarbejdere har ikke konflikter, som lederen skal bruge sin tid på at løse. Dermed ikke sagt, at gode medarbejdere ikke bliver involveret i tvister, men de formår at neddrosle dem. De kan identificere begyndende konflikter og ved, hvordan de kommer ud af dem igen.

Her er indvendingsbehandling et stærkt redskab. Både privat og professionelt. Lad være med at slås, når du møder modstand. Lyt i stedet på din modpart og forklar, at du godt kan se situationen fra deres side. Først herefter forklarer du grunden til, at du ser tingene, som du gør. På den måde slipper du og dine kolleger for opslidende konflikter.

I din kommunikation med andre er det vigtigt at huske, at folk er forskellige og derfor ikke kan tilgås på samme måde. Vi har en tendens til at agere med udgangspunkt i os selv. Prøv i stedet at sætte dig i den andens sted og spørg dig selv, hvorfor de gør som de gør. Hvilken type person er de? Denne øvelse gør dig til en bedre kommunikatør og til at undgå konflikter.

6. Dyrker kollegaskabet

Pas på dem, der passer på dig. Kortlæg hvem, der hjælper dig i dit arbejdsliv, og vis, at du værdsætter deres indsats. Det kan være noget så banalt som at sige tak til dem, der har booket det møde, du skal til, eller at anerkende den indsats dit bagland leverer for, at du kan yde dit bedste.

Vær opmærksom og udvis oprigtig interesse i og forståelse for din kollegas situation. Vis også almindelig hensynsfuldhed over for dine kollegaer; tag din kaffekop med ud, lad være med at rode osv. De små ting kan betyde meget.

Hjælp dine kolleger. Ikke ved at løse deres opgaver. Men hjælp dem med at løse dem. Hvis du bliver spurgt om, hvordan man fanger fisk, er det jo heller ikke meningen, at du skal fange fisken for den, der spørger.


I den forbindelse er det vigtigt at huske, at godt kollegaskab ikke handler om at sige ja til alt. Så ryger du ud i nogle forkerte prioriteringer, hvor du knokler og knokler uden at nå dine egne ting. Du siger nej på en professionel måde ved at give medløb som nævnt ovenfor. Dernæst forklarer du, hvorfor det ikke er muligt for dig at hjælpe.

Der snakkes meget om, at ledere skal huske at sætte pris på deres medarbejdere. Dette gælder i allerhøjeste grad også medarbejderne imellem. Husk at sige tak for hjælpen. Også selv om din kollega ”kun” har løst opgaven som forventet, eller hvis der bare er tale om en standardopgave. Det er vigtigt, at du af dine kolleger bliver oplevet som en person, man har lyst til at hjælpe.

7. Holder fokus og luser ud i opgaver

Hvor meget tid bruger du på det, du i realiteten skal lave? Vi mennesker er gode til at tage ansvar, men har sværere ved at sige nej. Det skal jo næsten gå galt. Lav derfor en liste over ting, du egentlig ikke bør lave. Tit havner der en del ting på opgavelisten, som egentlig ikke er nødvendige, eller som med fordel kunne lægges hos en anden funktion. Gør status over dine opgaver en gang i kvartalet og skær de ikke-nødvendige opgaver fra. Brug din tid på de ting, der skaber værdi for din virksomhed.

Hold dig selv til ilden. Din chef skal ikke brug sin tid på at holde dig på sporet. I tillæg til at være selvledende skal medarbejdere også i nogen grad være selvmotiverende. 66% af lederne i Careerbuilders undersøgelse nævnte dette som et vigtigt træk hos medarbejdere.

Afbrydelser er en uundgåeligt i hverdagen. Til tider kan det føles som om, at afbrydelserne forhindrer os i at nå vores mål. Men vi kan selv gøre noget for at holde fokus.

Den enkleste måde at reducere antallet af afbrydelser er ved at kortlægge hvem og hvad, der afbryder dig. Selv om du ikke altid kan løse problemet, er det trods alt bedre at kende årsagerne.

Mange afbrydelser kan vi undgå. I løbet af en arbejdsdag kommer man let i tanke om ting, man burde gøre. I stedet for at følge ens umiddelbare indskydelse og gøre tingene med det samme, så lav en liste over den slags opgaver og saml op på dem alle på en gang. Samme ”saml til bunke” strategi kan du bruge overfor chefen og kolleger, så du ikke konstant render dem på dørene med impulsive spørgsmål. Dette er også en langt mere effektiv brug af deres tid.

Ofte tabes fokus ved, at man udskyder opgaver i stedet for at løse dem med det samme, og dermed arbejdes der mindre effektivt. Det ses tit, at de vigtige opgaver udskydes, alt imens de mindre vigtige opgaver løses først. Det burde være omvendt. Prioriter dine opgaver, og start fra toppen med de vigtigste.

8. Arbejder effektivt og disponerer sin tid

Vi ledere elsker folk, der kommer til tiden. Vi elsker også folk, der af sig selv disponerer deres tid rigtigt og laver de vigtige ting om morgenen og løser opgaven på den afsatte tid.

Den gode medarbejder er foran og har overskud. Dermed er der også tid til at være en god kollega. Som jeg har været inde på før, kan man overraske positivt ved at gøre mere, end der er forventet, fx ved at levere før deadline. Deadline er jo allersidste chance for at levere, men når du leverer opgaven før, er der jo en buffer til rettelser om nødvendigt.

Ofte ender man med at sidde i sin egen silo og føle, at man knokler og arbejder effektivt. Din effektivitet bedømmes dog i høj grad af din chef og af dine kolleger. Den gode medarbejder søger derfor feedback i forhold til sin indsats for at kunne forbedre sig. Dermed bliver man også anset for at være effektiv.

Den effektive medarbejder løber heller ikke rundt på kontoret med papirer flyvende til højre og venstre. Det er ikke overskud, det er rod. Jeg vil som leder ikke nødvendigvis have hurtige medarbejdere. Jeg vil have effektive medarbejdere. Der er en forskel.

9. Informer flittigt andre

Fortæl, hvor du er, og hvad du går og laver. Dette hænger sammen med punktet om godt kollegaskab. Det er vigtigt, at dine omgivelser er klar over, hvad dine opgaver er, og hvordan du prioriterer dem. Vis dine omgivelser, hvordan du bruger din tid, fx ved at gøre din Outlook-kalender tilgængelig.

Den gode medarbejder er på forkant og giver lederen statusmeddelelser, så lederen er orienteret om, hvordan opgaven skrider frem.

Hvis du fx får nye informationer om en af jeres kunder, som ville kunne hjælpe en kollega, så del din viden.

Det samme gælder, hvis du løser en opgave godt på en ny eller anderledes måde, hvilket leder mig til det sidste punkt på listen.

10. Er stolt af den, han/hun

Dræb Janteloven, men vær ydmyg. Som nævnt ovenfor gør du det ved at være informerende, ikke pralende. Hvis du har gjort noget godt, skal dine kollegaer vide det. Fortæl hvordan du har gjort det, så de kan drage nytte af din viden. Lav en model for, hvordan du kan gentage dine succeser, og del den med andre.

Det er som tidligere nævnt også vigtigt, at du anerkender og belønner dine kollegaer, når det går godt. Tænk eksempelvis på Oscar-talerne. Skuespillerne bruger ofte størstedelen af deres taletid på at takke alle omkring sig. Vi kan godt være dygtige og stærke, men vi kan ikke gøre det hele alene.

Så hvad er godt medarbejderskab?

Jeg har i det ovenstående givet mit bud på, hvad det indeholder, samt hvad der for mig udgør en god medarbejder. Som nævnt mener jeg, at selvledelse er disruption på den moderne arbejdsplads. Heldigvis er det noget, vi i Danmark er enormt gode til. Jeg vil vove den påstand, at vores evne til at tænke selvstændigt er en af hovedgrundene til, at vi i Danmark er så langt fremme, som vi er. Jeg mener dog stadigvæk, at selvledelse er noget vi bør dyrke endnu mere i fremtiden.

Jens Dalgaard er adm. direktør i TACK International A/S, som har indgået samarbejde med Business Danmark om at udbyde salgskurser med rabat til medlemmerne. TACK International, der er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder, åbnede sin første træningsvirksomhed i Danmark i 1960.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

1 Kommentar

 • Lars Trier Husted, Rapportér som upassende

  Hvad skal lederne så lave når ledelses-disciplinen reelt overlades til medarbejderne selv?

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

 • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
 • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
 • krænke privatlivets fred
 • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
 • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.