Firmaer tryner sælgere

Firmaer skræmmer tidligere ansatte fra at kontakte tidligere kunder. Men frygt ikke, det er tomme trusler. Advokat fortæller, hvad der er fup og fakta

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Historisk er det sælgere, der har været anklaget for ufine metoder. Det var dengang salg mest af alt handlede om at overbevise kunden om, at de havde nogle latente og uopfyldt behov. I dag, hvor det meste salg handler om at afdække kundens faktiske behov og tilføre værdi, er det nu sælgerne og salgscheferne, der udsættes for ufine metoder af deres tidligere arbejdsgivere, påpeger Bent Hansen, chefadvokat i sælgernes fagforening Business Danmark.

- Det er typisk upræcise trusler fra arbejdsgiveren om de ikke må kontakte tidligere kunder, når de skifter job. Men det er noget vrøvl. Det er helt fair og fri konkurrence at kontakte tidligere kunder, så længe man går bredt ud i markedet, ikke misbruger erhvervshemmeligheder og i øvrigt ikke er bundet af en kundeklausul, siger han.

Virksomheder vælger sjældnere og sjældnere at pålægge sælgere og salgsledere en decideret betalingsklausul, som forbyder kontakt til tidligere kunder eller arbejde for konkurrerende virksomheder i en aftalt periode efter opsigelsen. Derimod ses det oftere, at arbejdsgivere misbruger markedsføringsloven overfor tidligee ansatte.

- Efter vi fik indført regler for betaling, har vi set et glædeligt fald i klausulerne. Men bivirkningen har været, at nogle arbejdsgivere i stedet forsøger at begrænse den fri konkurrence ved at true fratrådte medarbejdere med markedsføringsloven, langt ud over hvad der er juridisk dækning for, siger han.

Advarslen om at kontakte tidligere kunder, er ifølge Bent Hansen tomme trusler, så længe man ikke går målrettet efter tidligere kunder. Langt mere vågen skal sælgeren være, når det gælder forbuddet mod misbrug af erhvervshemmeligheder.

- Du må naturligvis gerne bruge generel brancheviden og dit netværk opnået gennem et langt arbejdsliv. Men du skal holde dig langt væk fra at tage konkrete kundelister med dig og bruge virksomhedsspecifik viden om rabatsatser og salgsstrategi, når du skifter job, siger han.

Fup og fakta om markedsføringsloven

Du er omfattet af disse regler i markedsføringsloven.

  • Som ansat er du omfattet af en loyalitetsforpligtelse, som gør, at du ikke må foretage illoyale handlinger og skade arbejdsgiveren. Det gælder uanset om du er fritstillet eller arbejder i opsigelsesperioden. Det er arbejdsgiveren, der afgør, hvordan dine kunder skal underrettes i forbindelse med din fratræden. Det er jo virksomhedens kunder og ikke dine. Du bør derfor ikke fortælle kunderne, at du stopper og skal begynde hos konkurrenten - det kan betragtes som illoyalt. I værste fald kan du blive bortvist, hvorved du mister løn og feriepenge fra bortvisningsdagen. Samtidig kan din arbejdsgiver rejse erstatningskrav imod dig og forsøge at få nedlagt fogedforbud efter markedsføringsloven. Du må i opsigelsesperioden naturligvis heller ikke gøre kunderne opmærksom på, hvis du starter selvstændig, konkurrerende virksomhed.
  • Markedsføringsloven forbyder dig ikke at arbejde for konkurrenten og i det nye job kontakte kunder bredt på fair og lige vilkår med andre virksomheder i markedet. Derimod må du ikke udelukkende gå efter dine tidligere kunder og benytte eller viderebringe erhvervshemmeligheder – læs mere nedenfor.
  • Markedsføringsloven forbyder dig i tre år efter din fratrædelse at viderebringe og benytte erhvervshemmeligheder du har fået kendskab til under ansættelsen, fx specielle oplysninger om virksomheden, der kun kan erhverves via internt kendskab. Det gælder også oplysninger om virksomhedens markeds- og konkurrencesituation samt ikke offentligt tilgængelige kundelister, kundeoplysninger, omsætningstal og rabatsatser.

Overtrædelse af markedsføringsloven kan straffes med bøde eller fængsel. Der kan endvidere kræves erstatning, hvis overtrædelsen har medført et tab. Endelig kan overtrædelse af markedsføringsloven medføre fogedforbud.

Læs mere om markedsføringsloven

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

3 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.