Ja tak, jeg vil gerne høre mere om foredraget Maksimal gennemslagskraft