Personalegoder

Der sker ikke beskatning af privat brug af pc stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Der sker heller ikke beskatning af en fri parkeringsplads, som af hensyn til arbejdet stilles til rådighed af arbejdsgiveren.

Men der findes en bagatelgrænse for visse personalegoder.

Goder, som arbejdsgiveren har betalt af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger et vist beløb.

Skatterådets standardsatser

Personalegoder er fx:

  • Vaccination
  • Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. ved overarbejde
  • Avis til brug for arbejdet
  • Et (delvis) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges i arbejdets udførelse
  • Kreditkortgebyr
  • Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren

Læs mere om personalegoder og deres skattemæssige konsekvenser i Personalegoder udgivet af revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte