Ligningsfradrag

Ligningsmæssige fradrag sker i den skattepligtige indkomst, og har derfor ikke samme skatteværdi som fradrag i den personlige indkomst.

De vigtigste ligningsmæssige fradrag er befordring, kontingent til a-kasse, fagligt kontingent, efterlønsbidrag, evt. præmie til Business Danmarks Lønforsikring og øvrige lønmodtagerudgifter.

Kontingent til Business Danmark, Business Danmarks A-kasse og efterlønsbidrag kan fratrækkes fuldt ud. En evt. præmie til Business Danmarks Lønforsikring er dog kun 95% fradragsberettiget.

SKAT får automatisk at vide, hvor meget du betaler i kontingent til forening og/eller a-kasse, i efterlønsbidrag og evt. præmie til lønforsikringen.