Juridisk Service

Medlemmer af Business Danmark kan i Juridisk Service få hjælp i skattespørgsmål. Rådgivningen sker telefonisk og/eller skriftligt.

Hovedreglen er, at medlemmerne i første omgang selv har kontakt til den lokale skatteadministration og Skatteankenævnet. Ved Skatteankenævnet kan skatteyderen møde op og tale sin sag. Vi anbefaler, at du benytter dig af den mulighed.

Har skattesagen særlig eller principiel betydning, kan Juridisk Service på medlemmets vegne skrive til skatteadministrationen eller Skatteankenævnet.

Når en sag skal indbringes for Landsskatteretten, kan du rette henvendelse til Juridisk Service. Vores advokat skriver så til Landsskatteretten og kører sagen uden udgift for dig. Vi betaler gebyret, og du er også dækket af Business Danmarks retshjælp, hvis sagen går videre til domstolene.

Vigtigt!

Da fristerne i det skatteretlige system skal overholdes, er det vigtigt, at du retter henvendelse til Juridisk Service i god tid, således at vi kan nå at hjælpe dig.