Hjemmekontor, mobiltelefon, pc m.v.

Har du anskaffet biltelefon, pc eller printer til erhvervsmæssigt brug for at opfylde arbejdsgiverens krav til kommunikation, kan den erhvervsmæssige del af anskaffelsesprisen afskrives.

Ifølge reglerne om afskrivning på småaktiver kan der i anskaffelsesåret afskrives fuldt ud på det enkelte driftsmiddel, hvis det ikke overstiger et bestemt beløb.

Se Skatterådets standardsatser

Hvis anskaffelsesprisen overstiger "småsaldigrænsen", kan der afskives efter den såkaldte saldometode med 25 pct. pr. år. Har man købt en pc med printer, betragtes det som et aktiv, hvor den samlede købspris ikke overstiger "småsaldigrænsen".

Bruges aktivet både privat og erhvervsmæssigt, er der tale om et blandet driftsmiddel, hvor den private del typisk ansættes til 25 pct. og den erhvervsmæssige del til 75 pct.

Selv om man typisk kører ud til kunderne hjemmefra og ofte ikke kommer på virksomheden, men arbejder på sit kontor derhjemme, vil det som hovedregel ikke være muligt at opnå fradrag for arbejdsværelse i hjemmet.

Praksis på området betyder, at der kun i særlige tilfælde kan opnås fradrag for arbejdsværelse. Det kræver, at arbejdsværelset er indrettet, så det udelukkende kan benyttes erhvervsmæssigt.

Accepteres fradrag for arbejdsværelse fastsættes beløbet som en procentdel af el og varme og af huslejen eller lejeværdien - svarende til arbejdsværelsets andel af boligens samlede antal kvadratmeter.