Fri bil

Den skattepligtige værdi af en firmabil, der bruges privat, er p.t. 25 pct. af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af resten. I alle tilfælde sættes bilens værdi til mindst 160.000 kr.

Beskatning af fri bil suppleres 1. januar 2010 med et miljøtillæg *), der afhænger af bilen og er på niveau med den årlige ejerafgift. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften.

For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren inden udløbet af tre år fra første indregistrering, sættes bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i det indkomstår, hvor første indregistrering er sket og i de to følgende indkomstår. Herefter sættes værdien til 75 pct. af nyvognsprisen.

Fra 1. januar 2013 er reglerne blevet ændret. Vognens værdi opgøres til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned hvori første indregistrering er foretaget og derefter til 75% af nyvognsprisen Ændringen gælder også allerede indregistrerede biler. Hvis du har en firmabil indregistreret i december 2010, vil du derfor ikke få nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra januar 2013, men først med virkning fra december 2013.

For biler, der er købt mere end tre år efter bilens første indregistrering, sættes bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inkl. udgifter til istandsættelse. Det gælder også for frikørte hyrevogne.

Har du kun fri bil en del af året, vil du ligesom ved beskatning af fri bil kun blive beskattet af de måneder, du har bilen til rådighed.

Har du fri bil og fortsætter med det, indgår miljøtillægget i beskatningen af fri bil.

Nyvognsprisen er bilens listepris fra ny inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Betales der et beløb til arbejdsgiveren for privat brug af firmabilen, skal beløbet fragå i den skattepligtige værdi af fri bil. Arbejdsgiveren skal løbende trække a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag af værdien af fri bil.

*) Miljøtillægget er på samme størrelse som den årlige ejerafgift, plus 50 pct.  Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften, plus 50 pct. Hvis du i 2012 stillede en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften var på 5.000 kr., så var miljøtillægget også på 5.000 kr.

Fra 2013 er miljøtillægget steget med 50 pct. Dermed er miljøtillægget for den samme bil 7.500 kr. i 2013. Det betyder, at hvis du i 2013 stillede en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften er på 5.000 kr., så er miljøtillægget på 7.500 kr.

Undtagelse: Udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen, så du nemt kan trække dem fra.