Feriekørsel i udlandet

De fleste med fri firmabil, har fri råderet over bilen og brændstof er en naturlig del af pakken. Men i nogle tilfælde begrænser arbejdsgiveren råderetten over firmabilen på den måde, at feriekørsel i udlandet er for den ansattes egen regning. Når den ansatte selv skal betale benzinudgifterne ved kørsel i udlandet, kan den skattepligtige værdi af firmabilen reduceres med dette beløb.

Hvis du har anvendt arbejdsgiverens benzinkort eller internationale betalingskort i udlandet, kan benzinudgifterne fragå i den skattemæssige værdi, mod at arbejdsgiveren fratrækker et tilsvarende beløb i lønnen efter skat.

Hvis du selv køber benzin til privat kørsel uden at bruge arbejdsgiverens benzinkort eller betalingskort, vil dette beløb også kunne reducere den skattepligtige værdi, ved at den ansatte fremlægger benzinregningerne for arbejdsgiveren.

Beløbet udbetales ikke til den ansatte, men posteres som egenbetaling for rådigheden. Arbejdsgiveren udgiftsfører beløbet som udlæg efter regning og indtægtsfører samme beløb under firmabilregnskabet som egenbetaling.

I begge situationer er arbejdsgiveren forpligtet til at lade udgifterne til benzin fragå som egenbetaling i skatteværdien af firmabilen.