Befordring

Som hovedregel er det ikke muligt at fratrække de faktiske udgifter eller Skatterådets satser for erhvervsmæssige befordring. Der kan altså ikke afskrives på bilen som et led i fradrag for kørselsudgifter.

Der er dog én undtagelse. Hvis sælgeren i forbindelse med kundeopsøgende arbejde kører for flere arbejdsgivere på én gang, kan de faktiske udgifter eller Skatterådets satser fratrækkes i den personlige indkomst.

De fleste, som kører i egen bil i forbindelse med arbejdet, får udbetalt Skatterådets satser, som reguleres én gang om året.

Hvis arbejdsgiveren ikke har betalt kørselsgodtgørelse efter Skatterådets satser, er man dog berettiget til at fratrække udgifter til den erhvervsmæssige kørsel efter de lavere takster, der gælder for befordring mellem hjem og arbejde.

Kilometerfradrag pr. arbejdsdag:

  • Fra 0-24 km: Intet fradrag
  • Fra 25-120 km: 2,19 kr. pr. km i 2023
  • Fra 120 km: 1,10 kr. pr. km i 2023
  • Over 120 km: 2,19 kr. pr. km i 2023 i visse udkantskommuner

Fradraget kan naturligvis også bruges af dem, der har befordring mellem hjem og arbejde.

Har man firmabil, er det ikke muligt at fratrække befordringsudgifter mellem hjem og arbejde.

Man kan heller ikke bruge fradraget, hvis arbejdsgiveren betaler kørslen mellem hjem og arbejde efter 60 dages-reglen.

60 dages reglen

Ifølge ligningsloven er det erhvervsmæssig kørsel, når man kører mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen i indtil 60 dage indenfor en forudgående periode på 12 måneder. Det bevirker, at arbejdsgiveren kan udbetale Skatterådets satser skattefrit for denne kørsel.

Afgørende arbejdspladser:

  1. Den første kunde på ruten
  2. Den sidste kunde på ruten
  3. Arbejdsgiverens adresse

Kan man inden for en 12 måneders periode undgå at komme op på at besøge den første og sidste kunde på ruten 60 dage eller undgå at køre direkte til eller fra arbejdsgiveren 60 dage, betragtes al kørsel som erhvervsmæssig kørsel. Hermed kan Skatterådets satser udbetales skattefrit for kørslen.

60 dages reglen gælder for befordring direkte mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen.

Er man nået op på de 60 dage, skal der forløbe 60 på hinanden følgende arbejdsdage, hvor man ikke kommer på arbejdspladsen eller hos den første eller sidste kunde på ruten, før der igen kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for denne kørsel.