AM-bidrag

Fra 2011 opkræves AM-bidrag på linje med øvrige skatter, og de fritagelser for at betale AM-bidrag, som gælder indtil da, bortfalder.

Det betyder, at AM-bidraget får karakter af en egentlig skat, og de indkomster, der tidligere var undtaget AM-bidrag, skal fra 2011 også betale AM-bidrag.

Der betales fortsat AM-bidrag af indkomst fra udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed og personalegoder som fri kost og logi, fri bil, multimedier, optioner og warrants - samt af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale - dog ikke af beløb under 8.000 kr.

I kompensationsbeløbet for konkurrence - og kundeklausuler skal der betales AM-bidrag.