Provisionsmodeller

  • Fast provision pr. solgt enhed
  • Fast provision ved et bestemt antal solgte enheder
  • Dækningsbidrag
  • Provision i forhold til afdelingens salg/omsætning
  • Provision i forhold til virksomhedens samlede omsætning

Stigende løn ved stigende salg/omsætning indebærer ofte en trappemodel, hvor provisionen stiger afhængig af salg/omsætning - f.eks.:

Omsætning fra 100.000 kr. til 499.999 kr. = provisionsprocent X

Omsætning fra 500.000 kr. til 749.999 kr. = provisionsprocent Y

Omsætning fra 750.000 kr. til 999.999 kr. = provisionsprocent Z

Fast provision pr. solgt enhed betyder, at provisionen afhænger af antal solgte enheder - f.eks. hvor hver solgt enhed udløser en provision på 1.000 kr.

Fast provision ved et bestemt antal solgte enheder er grundlæggende det samme som ovenstående, men provisionen udbetales først, når der f.eks. er solgt ti enheder.

Dækningsbidrag er forskellen mellem indtægter ved salg og de direkte omkostninger. Dækningsbidraget kan udregnes på følgende måde:

Salgspris eksklusiv moms: 200 kr. Købspris hos leverandør: 100 kr. Lager, transport og administration: 80 kr. = dækningsbidrag på 20 kr. - altså det beløb, du får i provision.

Provision i forhold til afdelingens salg/omsætning udbetales til en afdeling efter afdelingens samlede salg.

Et eksempel: Afdelingen har et samlet halvårligt salg på 5.000.000 kr. Alle får to pct. af omsætningen i provision. Provisionen udregnes som salg/provisionsprocent/antal medarbejdere.

Der kan være forskellige provisionsprocenter i samme afdeling - f.eks. opdelt efter i hvor høj grad medarbejderen direkte er involveret i salget.

Provision i forhold til virksomhedens samlede omsætning udbetales efter hele virksomhedens omsætning - altså hvor alle ansatte får en aftalt andel af omsætningen i provision. Minder om bonus med den forskel, at provisionen er aftalt på forhånd.