Provisionsløn

Provision betyder, at din løn er direkte afhængig af din indsats. Grundreglen er, jo mere salg og omsætning, des højere udbetalt beløb i provision i kroner og øre.

For at udregne din løn som hel eller delvis provisionsaflønnet skal du kende det forventede beløb eller de antal solgte enheder, du får provision af. Det er derfor nødvendigt, at arbejdsgiver oplyser om forventninger til omsætning, salgsmål m.m.

Husk, at arbejdsgivers forventninger ikke nødvendigvis er identiske med dit samlede salg = mindre provision = mindre indtægt.

I mange virksomheder opfattes provision og bonus som identiske begreber. Her bruges provision som udtryk for en del af lønnen, der varierer og som er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, men bonus forstås som en ikke-aftalt løndel - f.eks. i en situation, hvor virksomheden har haft en ekstraordinært resultat og vælger at uddele et beløb til medarbejderne.

Bonus betragtes her ikke som en løndel, medarbejderen kan regne med som fast - i modsætning til provision, som er en aftalt aflønning, der dog varierer.

Provisionsandelen af lønnen er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Provision udbetales ofte på baggrund af en procentdel af omsætningen eller efter dækningsbidrag.

Se også provisionsmodeller