Pension

Din løn kan være med eller uden pension. Er aflønningen med pension betyder det, at arbejdsgiver betaler en del af din løn til en pensionsordning. Du betaler også selv en del af din løn til den samme pensionsordning.

Business Danmark lønstatistik viser at de medlemmer, der har indbetalt til pension, i gennemsnit indbetaler 14 pct. af deres løn til pension. Hvis arbejdsgiver betaler en del af pensionen, udgør arbejdsgiverens andel ca. otte pct. og din egen andel ca. seks pct.

Det er således kun de otte pct. af pensionsbeløbet, der kan betragtes som løn, da din egen andel bliver taget fra din løn. Selvom pensionen ikke er til udbetaling er den at betragte som en løndel, der kommer til udbetaling efter forrentning over en årrække.

Hvis virksomheden ikke har en pensionsordning, bør du selv indbetale til en pensionsordning i bank eller pensionsselskab ud af din nettoløn.