Det kan du også forhandle om

Lukker din arbejdsgiver helt eller delvist af for egentlige lønforhøjelser, kan du spille nogle nye kort og måske hente et par stik hjem, der ikke tynger så hårdt i virksomhedens lønbudget, men som kan være til stor fordel for dig.

Fryns

Fryns dækker over mange ting, fx. fri firmabil, mobiltelefon, internetforbindelse, avisabonnement, kontingent til brancheforening/fintess  m.v.

Barsel

Efter funktionærloven kan kvinder højst få fem måneders barsel på halv løn. Forsøg fx at få fuld løn under barsel eller længere tid på halv løn. 

Ferie

Ferieloven giver ret til fem ugers ferie. Men mange har forhandlet sig til seks eller syv ugers ferie. En uges ferie svarer let til en værdi på 10.000 kr.

Feriebidrag

Arbejdsgivere skal i følge ferieloven betale dig en pct. af din løn i feriebidrag. Prøv at få to pct. i stedet. Så får du måske også en sjovere ferie.
Arbejdstid Har du børn, er det måske en ide med kortere arbejdstid? Har du 37½ timer, så prøv at få 35 timer i en periode - til din normale løn! 
Afspadsering Mange ansættelseskontrakter siger ikke noget om afspadsering af overarbejde. Lav en aftale om afspadsering fx i forholdet 1:1,5 eller 1:2.
Pension Kan du ikke få mere i løn, så prøv at få mere indbetalt på din pensionsordning. Hvis du ikke har en pensionsordning, så se at få oprettet en.
Efteruddannelse Lad betaling af efteruddannelse/kurser indgå i din lønforhandling. Det er afgørende for din karriere, at din faglighed hele tiden er 'up to date'.   
Sundhedsforsikring Har du ikke en sundhedsforsikring på dit arbejde, er det et oplagt sted at sætte ind. Det er også til arbejdsgivers fordel, hvis du bliver syg.
Barns 1. sygedag du har allerede ret til at holde fri på dit barns 1. sygedag. Men du kan kun gøre det uden at bruge en feriedag eller blive trukket i lønnen, hvis der står i din kontrakt, at du kan holde fri med løn. Så har du børn, er det et must.

 

Beregn din løn i vores beregner, og se hvor mange der har forhandlet ekstra goder og hvilke.

Prøv lønberegneren