Fleksibel løn

Fleksibel løn giver mulighed for at bytte en del af den kontante løn til andet end kontanter - f.eks. til øget pensionsindbetaling, firmabil, betalt uddannelse, bredbånd, tv-licens, sundhedsforsikring m.m.

Konceptet er, at du accepterer en lavere løn end ellers, hvis arbejdsgiver stiller et gode til rådighed - som du ikke skal betale skat af.

Værdien af godet skal modregnes i din løn. Til gengæld for den mindre lønsum får de to fordele:

  1. Et gode stillet til rådighed - f.eks. en adsl-forbindelse i dit private hjem.
  2. En mindre bruttoindkomst og derved mindre skattebetaling.

Hvis du indgår en aftale om fleksibel løn, skal du medregne afskrivning af godet, når godets værdi skal fastsættes. Godets værdi bliver mindre i takt med, at afskrivningen bliver mindre. Det betyder, at din lønnedgang skal reguleres opad i takt med afskrivningen.

Business Danmark anbefaler, at du sikrer dig, at goder, du har opnået som en del af en fleksibel lønpakke, er pensionsgivende, hvis der er pensionsordning i virksomheden.

Har du en konkurrence- og/eller kundeklausul, har du krav på kompensation på mindst 40 pct. af din løn ved fratrædelse. Her skal værdien af personalegoder, opnået som en del af en fleksibel lønpakke, medregnes i beregningen af kompensationen.

Fleksibel løn er endnu et nyt fænomen i Danmark, og der sker til stadighed ændringer. Business Danmark anbefaler derfor, at du sikrer dig SKATs accept af lovligheden af en fleksibel lønpakke.