Ferie

Alle lønmodtagere optjener ret til ferie og feriepenge. Længden af ferien og hvor mange feriepenge, du får, afgøres af, hvor længe du har været ansat

Du optjener 2,08 feriedag med løn pr. måned, svarende til 25 dages ferie med løn ved et helt års ansættelse. Hvis du med din arbejdsgiver aftaler flere end 25 feriedage om året, bør du få det indføjet i din ansættelseskontrakt.

Den ferie, du optjener i et år (kalenderåret), kan først bruges næste ferieår. Og husk, at ferieåret ikke følger kalenderåret, men begynder 1. maj året efter optjeningsåret og løber til den efterfølgende 30. april.

Et eksempel: Du bliver ansat 1.august og har derfor først ret til ferie med løn fra 1. maj året efter, fordi du kun har optjent feriepenge i de fem måneder - fra og med august til og med december (5 x 2,08 = 10,40 feriedage med løn).

Feriepenge

Feriepenge kan enten være løn under ferie og et ferietillæg - eller en feriegodtgørelse på 12,5 pct. af din løn i et kalenderår. Som hovedregel udbetales feriepengene samtidig med ferien.

  • Består feriepengene af løn under ferie og ferietillæg, udbetales feriepengene som en del af lønnen.
  • Består feriepengene af feriegodtgørelse, udbetales godtgørelsen tidligst en måned før, ferien skal holdes.

Feriepenge og feriegodtgørelse beregnes af bruttolønnen, dvs. inklusiv provision, fri bil, særlige tillæg m.m.

Feriefridage

Feriefridage er ekstra fridage, der kan aftales med arbejdsgiver udover den normale ferie. Feriefridage blev indført ved overenskomstfornyelsen i 2000. Er din virksomhed ikke er overenskomstdækket, skal du selv aftale feriefridage med arbejdsgiver.

Bemærk om feriefridage

På feriefridage skal medarbejderen have betaling svarende til løn under sygdom = fuld løn.

Kompensation for ikke afholdte feriefridage

Er feriefridagene ikke afholdt ved fratræden, har medarbejderen kun krav på kompensation for feriefridage, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten, fremgår af personalehåndbogen eller lignende aftalegrundlag.