Bonusordning

Bonusaftaler er en metode til at proportionere lønnen til medarbejderen, ud fra målbar performance og resultater. Samtidig er det et forsøg på at styre adfærd mod det som virksomheden ønsker personen fokuserer og performer på.

Bonus kan også være en metode til at berettige en usædvanlig høj løn til en medarbejder, da det udbetales ud fra at målopnåelsen er ude over det man kan forvente af medarbejderen, som den faste løn betaler for. Derved kan en leder bedre forsvare den højere løn overfor en ledelse.

Når man taler bonus, taler man ofte om en ”Target løn”. Det er et udtryk for hvad man på et år gennemsnitligt opnår af bonus + årslønnen af fast løn, divideret med 12 måneder = Targetløn månedligt.

Bonus skal leve op til 3 centrale ting for at være attraktiv for medarbejderen og virkningsfuld for virksomhedens ønske om forøgelse af indsats/resultat:

 1. Enkel og målbar – Bonusaftalen skal være forholdsvis simpel og gennemskuelig og der må ikke herske tvivl om hvordan den måles
 2. Indflydelse – Medarbejderen skal have markant indflydelse på de parametre der indgår i bonusmålene. Hvis bonus udbetales ud fra ex. hvad andre gør, eller ud fra eksterne parametre, så mister den effekt
 3. Realistisk… Bonus aftalen skal være realistisk opnåelig. Ellers bliver vi bare ligeglade…

Bonus bør:

 • Leve op til ovenstående 3 motivationsprincipper
 • Den faste løn SKAL være en real løn du kan klare dig for. Den faste løn skal være markant over dagpengesatsen
 • Bonus er ofte målt på indekseret omsætning ud fra et budget, bundlinje, antal lukkede ordre eller fakturererede ordre, antal nye kunder, kundetilfredshed mv.
 • Den bør være på kvartalsniveau, så man kan indhente en dårlig måned. Men ses også på måned / halvår / helår
 • Resultats parametre kan være hæftet sammen med et krav om indsats. Ex. antal møder, antal udsende tilbud etc.
 • Der skal stå i bonusaftalen, hvad der sker hvis medarbejderen opsiges eller selv siger op
 • Få kontrakten tjekket af Business Danmark's jurister


Gode spørgsmål til lønforhandlingen med det nye job, hvor bonus indgår:

 • Hvad er jeres bud på min targetløn - Gennemsnitlig månedlig bonus + fast løn?
 • Hvad fik min forgænger udbetalt i bonus? Hvor mange procent af max beløbet opnåede min forgænger?
 • Hvad ligger de andre sælgere på i targetløn?
 • Kan vi lave en aftale om en garantibonus i de første 3-6 måneder, hvor jeg må forvente ikke at kunne performe som erfaren?
 • Kan vi lave en aftale om en korrigerende bonussnak om 6 mdr.?