Kørselssatser

Satser pr. km for kørsel i egen bil     2023 2022
Indtil 20.000 km.

3,73 kr.

3,70 kr.
Over 20.000 km.

2,19 kr.

2,16 kr.

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.
  • Arbejdsgiveren skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse.

Arbejdsgiveren kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen.

Hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser, end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Se diætsatser fra Skatterådet her