Sundhedssikring

Spring ventelisterne over med en Danica sundhedssikring og kom hurtigere i behandling - evt. i udlandet.

Har du som medlem af Business Danmark en Danica sundhedssikring gennem Business Danmark, kan også forsikre din ægtefælle/samlever og dine børn.

Sundhedssikring for ægtefælle/samlever

Sundhedssikring for børn

Brochure om Danica sundhedssikring


Grundmodul

Behandling på privathospital eller hos speciallæge.

Konsultation og forundersøgelse
Dækker udgifter til konsultation og forunder-søgelse, hvis det fører til en diagnose og efter-følgende behandling.

Medicinsk og kirurgisk behandling
Dækker udgifter til kirurgisk behandling - både ambulant og under indlæggelse. Medicinsk og anden behandling er kun dækket under indlæggelse.

Ambulant genoptræning
Har du gennemgået kirurgisk behandling, dækkes ambulant genoptræning i Danmark på privathospital, hos speciallæge eller fysioterapeut efter henvisning fra læge.

Ophold og forplejning
Dækker udgifter til kost, for-plejning og pleje, hvis du er indlagt på privathospital.

Efterkontrol
Efter endt behandling får du dækket udgifter til efterkontrol.


Modul 1

Supplerer grundmodulet, hvis du får brug for anden behandling end lægebehandling. Dækker også udgifter til lægeordineret medicin.

Fysioterapeut og kiropraktor
Har duværet ude for en ulykke eller er blevet syg, kan du efter henvisning fra læge få behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.

Akupunktør og zoneterapeut
Det er efterhåndfen almindeligt at bruge akupunktur og zoneterapi som supplement til det traditionelle behandlingssystem.

Psykolog
Det kan være svært at tackle psykiske følger efter sygdom, ulykke eller et overfald. Den offentlige Sygesikring giver i visse tilfælde tilskud til behandling hos en psykolog, og du skal selv betale en del af udgiften. Den udgift dækkes af din sundhedssikring.
Får du psykiske problemer på grund af forhold i din famile eller på jobbet, er du ikke berettiget til psykologbehandling i offentligt regi. Med modul 1 kan du få op til otte behandlinger hos privat praktiserende psykolog - efter henvisning fra læge.

Diætist
Her du et BMI (Body Mass Index) på over 35, kan du få ti konsultationer hos en klinisk diætist - efter henvisning fra læge.


Modul 2

Giver ekstra frihed og hjælp, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Hjælp i eget hjem
Hjælp og pleje i eget hjem, hvis du har været igennem en behandling. Gælder bl.a. hjælp til indkøb, rengøring og personlig hygiejne i op til 30 timer på et år. Skal ordineres af læge.

Rekreations- og behandlingsophold
Har du været indlagt, kan du få dækket udgifter til rekreations- og behandlingsophold for op til 45.000 kr. pr. år, hvis du har brug for genoptræning, efterbehandling og hvile. Skal ordineres af læge.

Behandling i udlandet
Du kan vælge at blive behandlet i udlandet, hvis omkostningerne ikke overstiger prisen for samme behandling i Danmark med mere en 30 procent.

Ledsager med til udlandet
Du kan vælge at tage en ledsager med til behandling i udlandet, hvis en læge vurderer, det er nødvendigt. Dækker udgifter til ophold på op til 2.000 om dagen.

Transport til behandling i udlandet
Dækker udgifter til flybillet til udlandet t/r - også for ledsager - på op til 10.000 kr. pr. billet.

Højere forsikringssum
Grundmodulets højeste forsikringssum er 1 million kroner pr. kalender år. Da Business Danmarks Sundhedssikring omfatter Modul 2, er forsikringssummen på 1½ million kroner.


Kontakt Danica, tlf. 7011 2525.

Oplys at du er medlem af Business Danmark. Vær opmærksom på, at hvis du benytter dig af tilbuddet fra underleverandøren, kan underleverandøren se, at du er medlem af Business Danmark.