Søg om udbetaling fra din lønsikring

Du skal gøre tre ting - i tre forskellige systemer - for at få din lønsikring udbetalt oveni dagpengene, når du er blevet ufrivilligt opsagt.

Har du spørgsmål, så ring bare til os på 33740200.

1. Meld dig ledig på Jobnet.dk

Allerførste dag som ledig skal du oprette en profil og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet på www.Jobnet.dk - statens og kommunernes portal for ledige. Det giver dig ret til at søge om dagpenge i a-kassen.

2. Udfyld ledighedserklæring i Min A-kassen

Når du er tilmeldt www.jobnet.dk, logger du ind på Min A-kasses selvbetjening. Her udfylder du en ledighedserklæring, som du finder under blanketter. Så ved Min A-kasse også du er ledig, når de senere på måneden kan søge om dagpenge.

3. Søg om lønsikring

Nu er du klar til at søge om udbetaling fra din lønsikring. Du anmelder din ufrivillige ledighed til vores forsikringsadministrator Marsh & McLennan Agency A/S og indsender nedenstående dokumenter på hjemmesiden www.lonsikring.com/BD under ”Min Lønsikring”. 

  • Kopi af godkendelsesbrev fra A-kassen om din ret til dagpenge. (Er du ikke medlem af a-kassen, sendes kvittering for tilmelding til Jobcentret)
  • Kopi af opsigelsen fra tidligere arbejdsgiver
  • Kopi af ansættelseskontrakt, der som minimum dækker de seneste 6 måneder forud for ledighed
  • Kopi af de seneste 3 lønsedler

Fire fakta om udbetalingen

  1. Hver måned du søger om lønsikring, skal du på lonsikring.com/bd uploade din udbetalingsspecifikation fra A-kassen
  2. Lønsikringen udbetales bagudrettet og på baggrund af den fremsendte dokumentation fra A-kassen
  3. Udbetalingen sker månedligt, men din månedlige udbetaling beregnes pr. dag.
  4. Vær opmærksom på din selvrisikoperiode på enten 0 eller 30 dage. Har du en periode på 30 dage, begynder din optjeningsperiode først efter de 30 dage