Skadeanmeldelser

Har du en lønsikring og er blevet ledig, skal du første dag, du ikke længere får løn fra din arbejdsgiver, melde dig som ledig på jobcenteret/jobnet. Det gælder også hvis det er en lørdag, søndag eller en helligdag. Gør du ikke det, kan det få konsekvenser for udbetalingen fra lønsikringen.

Er du blevet ledig?

Har du haft din første ledighedsdag og ønsker at ansøge om udbetalinger fra lønsikringen, skal anmelde til forsikringsselskabet. Det gør du på Min Lønsikring (brug NemID), hvor du også kan uploade den nødvendige dokumentation:

  • Kopi af 1. udbetalingsspecifikation fra a-kasse (kun a-kasse medlemmer)
  • Kopi af godkendelsesbrev fra A-kasse (kun a-kasse medlemmer)
  • Bekræftelse fra Jobcenter på, at du er arbejdsløs (kopi af udskrift fra Jobcenter)
  • Kopi af opsigelse fra tidligere arbejdsgiver samt bekræftelse på, hvor længe du var ansat
  • Kopi af de sidste 6 måneders lønsedler

Du vil få svar på din anmeldelse fra:
AmTrust International Underwriters Ltd
c/o Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum
Att: Skadesafdelingen