Skadeanmeldelser

Den første dag du ikke længere får løn fra din arbejdsgiver, skal du melde dig som ledig på jobcenteret/jobnet. Før du er meldt ledig, kan du nemlig ikke ansøge om dagpenge og udbetaling fra din lønsikring. Det gælder også, hvis din første ledighedsdag er en lørdag, søndag eller en helligdag.

Er du blevet ledig?

Du ansøger om udbetaling fra din lønsikringen på Min Lønsikring (brug NemID), hvor du skal uploade den nødvendige dokumentation:

  • Kopi af 1. udbetalingsspecifikation fra a-kasse (kun a-kassemedlemmer)
  • Kopi af godkendelsesbrev fra A-kasse (kun a-kassemedlemmer)
  • Bekræftelse fra Jobcenter på, at du er arbejdsløs (kopi af udskrift fra Jobcenter)
  • Kopi af opsigelse fra tidligere arbejdsgiver samt bekræftelse på, hvor længe du var ansat
  • Kopi af de 12 bedste lønsedler inden for de sidste 24 måneder før din ledighed

Du vil få svar på din anmeldelse fra:
AmTrust International Underwriters DAC
c/o Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum
Att: Skadesafdelingen