Hvad koster det

Prisen afhænger af din alder. Jo yngre du er, jo billigere er forsikringen. Ud over basisdækningen kan du vælge at tegne yderligere 50.000 kr. ved kritisk sygdom, så du er dækket for i alt 100.000 kr. Præmien opkræves kvartalsvis forud sammen med kontingentet til foreningen. Opkrævning for ægtefælle/samlever sker samtidig.

Basisdækning

Livsforsikring 450.000 kr.
Kritisk sygdom 50.000 kr.
Ulykke/invaliditet 500.000 kr.

Alder                  Pris pr. kvartal
18-30 år              453 kr.
31-45 år              924 kr.
46-59 år              1.303 kr.

Tilvalgsdækning

Kritisk sygdom
Ekstra 50.000 kr.

Alder                  Pris pr. kvartal
18-30 år              42 kr.
31-45 år              166 kr.
46-59 år              249 kr.

Alle udbetalinger er skattefri – til gengæld er præmien ikke fradragsberettiget.

Din samlever/ægtefælle kan også være med

Gruppelivsforsikringen kan også tegnes af din samlever/ægtefælle, hvis du selv har tegnet gruppelivsforsikringen. I skal blot have fælles folkeregisteradresse. Betingelser, præmie og dækninger er de samme.

Gælder til du fylder 60 år

Forsikringen gælder til udgangen af den måned, du fylder 60 år – eller den måned, hvor du udmelder dig af Business Danmark. Ved udmeldelsen bortfalder også den forsikring, som din ægtefælle/samlever har tegnet.