Pension

Medlemmer af Business Danmark og deres ægtefælle/samlever kan tilslutte sig Business Danmarks Pension, som administreres af Danica Pension. Business Danmark Pension omfatter foruden opsparing til pension også forskellige attraktive forsikringsdækninger og services.

For Business Danmark er det afgørende, at medlemmerne får en pensionsordning, der kan tilpasses deres individuelle behov og aktuelle livssituation. Pensionsordningen har stor fleksibilitet, når det gælder valg af forsikringsdækninger, og du kan - uanset om du er til det sikre vælg eller høj risiko - få en pensionsordning, der er skræddersyet dig.

Med sine 600.000 kunder er Danica Pension et af Danmarks største pensionsselskaber og er specialister i pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer. 

Vælg mellem fire forskellige pensionsopsparinger:

 


Danica Traditionel

Med Danica Traditionel skal du ikke selv tage stilling til, hvordan dine penge investeres. Du er med i Danica Pensions store pulje, hvor investeringseksperter skaffer det bedst mulige afkast.

Når du sparer op med Danica Traditionel, får du en ydelsesgaranti, hvor de garanterede ydelser er beregnet ud fra en grundlagsrente på 0,5 pct.


Danica Balance

Danica Balance er en opsparing med gode betingelser for at vokse, uden at du selv behøver at involvere dig.

Danica Balance giver:

  • Tryghed i dine investeringer, fordi vi placerer dine midler.
  • Mulighed for et højere afkast end på en traditionel opsparing.
  • Indflydelse, da du har mulighed for at præge din opsparing.

Danica Link

Danica Link er en pensionsordning, der adskiller sig fra en traditionel pensionsordning på to områder:

  • Du vælger selv, hvordan dine pensionsmidler investeres.
  • Du får selv hele afkastet af din investering.

Det betyder, at du får et afkast, der direkte afspejler dine investeringer. Derfor er der mulighed for at opnå meget høje afkast - men også, at du i perioder kan få et mindre gunstigt afkast.


Danica Select

Danica Select giver adgang til et online investeringsunivers, hvor du frit kan handle med værdipapirer på 17 børser i Europa og Nordamerika.

Danica Select minder om at have et investeringsdepot med frie midler i en bank. Forskellen er, at du med Danica Select kan få ubegrænset fradrag for dine indbetalinger - og alle de andre fordele, der følger med en opsparing i et pensionsselskab.

Vælger du Dainca Select, skal du selv investere dine pensionsmidler via Danske Netbank. Dine indbetalinger bliver sat ind på din select-konto, hvorfra du selv har ansvaret for at foretage alle handler. Du bestemmer selv, hvilke værdi papirer du køber, og dit afkast kan blive positivt eller negativt.    


Læs mere om Business Danmark Pension

Sparer nok op til din pension?

Skemaet viser, hvor store indbetalinger der kræves for at få 200.000 kr. (nutidsværdi) om året i ti år.

Alder ved pensionsordningens tegning

Årlig præmie

30 år 45.400 kr.
40 år 71.200 kr.
50 år

130.400 kr.

Forudsætninger for beregning: Ratepension over ti år fra 65. år med reservesikring og tab af arbejdsevnedækning på 150.000 kr. om året. Præmier og dækninger pristalsreguleres.

Tjek om du skal betale særskat af din pension

Yderligere oplysninger hos Danica, tlf. 7011 2525.

Vær opmærksom på, at hvis du benytter dig af tilbuddet fra underleverandøren, kan underleverandøren se, at du er medlem af Business Danmark.