Sådan opsiger du din stilling

Uanset om du har et nyt job eller opsiger uden, så er der nogle ting du bør have styr på. Kontakt juridisk afdeling, hvis du har spørgsmål.

Evaluer din situation før du siger op

Vær sikker i din sag, før du siger op, for når opsigelsen først er afleveret, kan den i de fleste tilfælde ikke trækkes tilbage. Ofte påbegyndes rekrutteringsprocessen efter din afløser med det samme.

  1. Dit opsigelsesvarsel er som minimum resten af indeværende måned og den næste måned. Har du aftalt et længere opsigelsesvarsel står dette i din ansættelseskontrakt.
  2. Er du på prøvetid (de tre første måneder), kan du ofte opsige din stilling med 14 dages varsel – måske endog med dagsvarsel
  3. Husk at tjekke din kontrakt for klausuler, før du siger ja til et nyt job.
  4. Vi anbefaler, at du opsiger med dit gældende opsigelsesvarsel, da du ellers kan blive tvunget til at afvikle din ferie i opsigelsesperioden.

Det skal opsigelsen indeholde

Der er ikke de store krav til indholdet, dog skal du skrive datoen for opsigelsen og datoen for dagen, du fratræder. Du behøver ikke at begrunde din opsigelse.

Spørges der fra arbejdsgivers side til hvor du skal hen er du ikke forpligtet til at oplyse firmanavn på ny arbejdsgiver, men spørges du om du skal arbejde indenfor samme branche (konkurrerende virksomhed) er du forpligtet til at oplyse dette. Din arbejdsgiver har interesse i at afklare om du skal fritstilles. Ofte ønsker arbejdsgiver ikke at have en kommende konkurrent gående i sit firma. Du er derfor som ansat forpligtet til at oplyse om evt. konkurrerende virksomhed, men ikke navn på ny arbejdsgiver.           

Send opsigelsen pr. mail og skriv din egen private mailadresse på cc, så kan du dokumentere din opsigelse og dato.

Vedr. opsigelse

Jeg opsiger (dags dato) min stilling til fratræden med udgangen af (x) måned.

Venlig hilsen

(dit navn)

En opsigelse er et såkaldt juridisk påbud – det betyder, at den har virkning fra, du meddeler det pr. opkald/samtale eller når den kommer frem på en mail. Er den sendt inden for normal kontortid, kan du forvente at den er læst samme dag. Du kan også sende opsigelsen på SMS - med et ok svar retur fra chefen.

Hvad skal jeg at informere chefen om?

Som tidligere nævnt er der ikke krav om, at du skal fortælle årsagen til din opsigelse. Bliver du spurgt, kan du blot svare, at du generelt har haft en god tid i virksomheden, men at det nu er tid til at prøve noget nyt. Der kommer sjældent noget godt ud af at smække med døren, da jeres veje kan krydses igen senere i karrieren.

Hvis du bliver spurgt, om du skal til en konkurrerende virksomhed, skal du svare ærligt. Du behøver ikke navngive virksomheden, men branchen, hvis der er tale om konkurrerende. 

Dagpengeregler

Hvis du opsiger dit job uden at have et nyt på hånden, skal du være opmærksom på, at du får tre ugers karantæne, før du kan søge dagpenge. 

Har du bonus, provision, feriedage eller andet til gode?

  • Har du ferie til gode? Du optjener 2,08 pr. måned, og din optjente ferie som ikke er afholdt eller varslet afholdt bliver afregnet med feriekonto (varsel er 1 md. for restferie og 3 mdr. på hovedferie). Bemærk at feriefridage som regel mistes, fordi det er noget, du kun kan bruge og ikke kan få udbetalt.
  • Har du penge til gode? Vi anbefaler, at du altid har et overblik over, hvad du har til gode og hvad du har optjent af provision og bonus, som ikke er afregnet. Det er nemlig ofte årsag til retssager. Hold styr på det i en lille bog: Ordrenr., dato, salg til XX i provision = XXX kr. Det gælder også ordrer i pipeline, som du ikke skal gøre mere ved inden du fratræden, men som faktureres senere. Desværre ser vi ofte, at nogle indgår aftaler med arbejdsgiver om, at de ved stillingens ophør, ikke får udbetalt yderligere - og dermed går glip af en del penge i efterprovision. En sådan aftale er ikke ulovlig, men den er heller ikke fair for dig, fordi du mister løn for den indsats du har lagt for dagen.

Den gode opsigelse

Det er ikke et krav, at du skal begrunde din opsigelse. Men vælger du at dele årsagen, anbefaler vi at du gør det på en sober måde, og at du åbner op for dialog om overdragelse af dine arbejdsopgaver til en ny medarbejder. Samtidig anbefaler vi, at du afstemmer forventningerne til dit arbejde og resterende opgaver i den sidste tid. 

Undgå så vidt muligt en negativ tone, og hold dit opsigelsesmøde med chefen kort og formelt. Vi fraråder på det kraftigste, at du benytter lejligheden til at opremse negative ting, du har oplevet i din ansættelse. Ager professionelt og bevar den gode relation med din chef og virksomhed.

Udfør dit arbejde med samme produktionsniveau, som før opsigelsen og brug tiden på at indsamle gode referencer til fremtidig jobsøgning. Husk også at aflevere virksomhedens ejendele, og send en mail til dine kollegaer med "tak for denne gang".

Du er bundet til din arbejdsplads indtil udløb af opsigelsesperioden - den såkaldte "loyalitetsforpligtelse". Det betyder, at alt som kan skade din nuværende arbejdsgiver, skal du undgå. Det betyder også, at det ikke er klogt at dele noget om dit jobskifte på sociale medier, før du ikke længere er ansat, da det kan anses som forsøg på at "flytte kunder med dig". Det kan resultere i en bortvisning – uden løn. Det er din arbejdsgiver, som har retten til at melde ud om din opsigelse, så længe du er ansat.

Og som altid, undlad at sende kundedata til din private mail. Undlad at rydde op på din pc, da det kan misforstås, som forsøg på at slette data for at skade virksomheden.

Hvad nu hvis du fortryder din opsigelse

Skulle du fortryde din opsigelse i din opsigelsesperiode, er det fint nok med mailkorrespondance med din chef. Ny kontrakt er ikke nødvendigt og din anciennitet starter ikke forfra, så længe du ikke nåede at fratræde din stilling.