Indhold af kontrakt

Ansatte er omfattet af lov om ansættelsesbeviser med fastsættelse af de oplysninger, som arbejdsgiverne skal give i en ansættelseskontrakt.

Lønmodtageren har krav på - senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse - at få en ansættelseskontrakt med alle væsentlige vilkår for ansættelsen, herunder mindst ti nærmere angivne punkter, som fremgår af lov om ansættelsesbeviser § 2, stk. 2.

Arbejdsgivere udarbejder normalt en ansættelseskontrakt. Brug i givet fald Business Danmarks ansættelseskontrakt som huskeseddel for at sikre, at alle punkter, som Business Danmarks ansættelseskontrakt har med, også er med i din ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt, at alle aftaler om ansættelsesforholdet er skrevet i kontrakten for at undgå tvister om, hvad der er aftalt.

Business Danmark vejleder om og gennemgår ansættelseskontrakter - naturligvis helst inden kontrakten skrives under, fordi det ikke er muligt at ændre en indgået aftale uden arbejdsgiverens accept.

Se evt. kommenteret udgave af Funktionærloven