Indhold af kontrakt

Ansatte er omfattet af lov om ansættelsesbeviser med fastsættelse af de oplysninger, som arbejdsgiverne skal give i en ansættelseskontrakt.

Lønmodtageren har krav på - senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse - at få en ansættelseskontrakt med alle væsentlige vilkår for ansættelsen, herunder mindst ti nærmere angivne punkter, som fremgår af lov om ansættelsesbeviser § 2, stk. 2.

Arbejdsgivere udarbejder normalt en ansættelseskontrakt. Brug i givet fald Business Danmarks ansættelseskontrakt som huskeseddel for at sikre, at alle punkter, som Business Danmarks ansættelseskontrakt har med, også er med i din ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt, at alle aftaler om ansættelsesforholdet er skrevet i kontrakten for at undgå tvister om, hvad der er aftalt.

Business Danmark vejleder om og gennemgår ansættelseskontrakter - naturligvis helst inden kontrakten skrives under, fordi det ikke er muligt at ændre en indgået aftale uden arbejdsgiverens accept.

Funktionærer er omfattet af Ferieloven
Loven gælder ikke adm. direktører og selvstændige, herunder agenter.

Se evt. kommenteret udgave af Funktionærloven