Forløbet af en retssag

Klare aftaler kan ofte spare dig for uheldige sager på jobbet. Når sagerne alligevel opstår, forsøger vi i første omgang at find en løsning med din arbejdsgiver. Er det ikke nok, kan en decideret retssag komme på tale. Læs, hvordan det forløber neden for.

Skal der indledes retssag?

Hvis din arbejdsgiver ikke er indstillet på at finde en rimelig løsning, så vurderer vores advokater om, det er muligt at føre en retssag med udsigt til et positivt resultat for dig.

Retssagen er gratis for dig og føres af Business Danmarks egne advokater. Vi dækker også omkostninger til retsgebyrer og sagsomkostninger, hvis sagen mod forventning tabes. Bliver du dømt til at betale erstatning, er det naturligvis for din egen regning.  Du kan læse nærmere om retshjælpsdækningen her.

Sådan forløber en retssag

En retssag er altid en lang proces, så du skal væbne dig med tålmodighed. Der går nemt tolv måneder, fra vi stævner din arbejdsgiver til, at sagen er afgjort i byretten. Du kan hele tiden følge din sag på retsportalen www.minretssag.dk. Men du må for alt i verden ikke ændre i sagens dokumenter, det må kun din advokat.  

Under sagen vil du opleve både hektiske og stillestående perioder, fordi optakten til en retssag fungerer efter bestemte principper, som du kan læse om neden for:

Først stævner vi

Før retsmaskineriet går i gang vender du og advokaten sagen og indsamler alle relevante informationer. Så laver din advokat en skriftlig stævning, som ridser sagen op og beskriver hvilket beløb vi mener, du har krav på.

Stævningen sendes til byretten i den retskreds, hvor din virksomhed er placeret. Bor du for eksempel i Jylland, skal du altså forberede dig på at retssagen foregår på Sjælland, hvis din arbejdsgiver har til huse der. Udgifter til transport, fridag og hotel i forbindelse med retssagen er for egen regning. 

Så svarer modparten

Nu er det den stævnede arbejdsgivers tur til at komme med sit syn på sagen, kaldet et svarskrift, som du får mulighed for at kommentere over for din advokat.

Vender din arbejdsgiver ikke tilbage, kan retten afsige en udeblivelsesdom, som giver dig ret. Din arbejdsgiver kan dog bede retten om at genoptage sagen.

Dommer og advokater forbereder retssagen

Når stævning og svarskrift ligger klar, tager sagens dommer og parternes advokater et retsmøde over telefonen for at afklare sagen og behov for vidner mv.

Dommeren og advokaterne vender også om retsmægling er en reel mulighed i din sag. Retsmægling er en frivillig konfliktløsning, hvor parterne med hjælp fra en mægler forsøger at tale sig til en fælles løsning, så alle undgår en lang opslidende retssag, hvor slutresultatet er uvist.

Du kan altid stoppe og føre en traditionel retssag, hvis retsmæglingen kører fast.  Bliv klogere på retsmægling her.

Vælger partnerne en gå rettens vej, fastsætter dommeren en dato for selve retssagen, som tit ligger flere måneder ude i fremtiden, fordi domstolene konstant har travlt.

Sagen afdækkes yderligere

Mens du venter på, at din retssag endelig skal for, afklarer advokaterne sagen yderligere. Som svar på din arbejdsgivers svarskrift, kommenterer vi som regel modpartens synspunkter i en såkaldt replik. Den kan din arbejdsgiver så igen svare på – det kaldes en duplik. Den får du naturligvis også til kommentar. Hvor meget der skal afdækkes, afhænger af sagens kompleksitet. Til sidst sender parterne et såkaldt påstandsdokument til retten, som indeholder det endelige krav, juridiske argumenter, en tidsplan for sagen og beviser i sagen, fx vidner og dokumenter.

Sagen i retten

Når din retssag nærmer dig, forbereder din advokat dig grundigt, så du ved, hvordan en retssag forløber og hvordan du præsenterer dig bedst.        

Selve retssagen starter med, at dommeren konstaterer, at alle er til stede, og så fremfører parterne deres krav.  Bagefter opsummerer din advokat sagens hovedpointer over for dommeren, som allerede har sat sig grundigt ind i sagen.    

Nu er det din tur til at afgive forklaring. Din advokat beder dig svare på en række spørgsmål. Bagefter kan din arbejdsgivers advokat stille dig spørgsmål. Men før det sker, gør dommeren dig opmærksom på, at du har pligt til at tale sandt i retten, og er forhold du ikke husker, siger du det. Du kan ikke bare sidde og læse op af en nedfældet erklæring.         

Så er det modpartens tur til at afgive forklaring efter samme model. Til sidst kommer eventuelle vidner, som begge advokater kan stille spørgsmål til.  Når alle har afgivet forklaring, argumenterer begge advokater på skift for, hvorfor henholdsvis du eller modparten skal vinde sagen.

Afgørelsens time

Din sag afgøres sjældent samme dag, den er for retten. Nogle gange kommer dommeren dog med en mundtlig tilkendegivelse sidst i retssagen om sagens forventede udfald. Men normalt skal du regne med, at dommen offentliggøres efter en lille måned. Du har adgang til sagen på retssagsportalen www.minretssag.dk.

Anke

En byretsdom kan ankes til den næste retsinstans, landsretten, hvis kravet i sagen er højere end 20.000 kroner. Taber du sagen, vurderer din advokat nøje, om sagen skal ankes. Det sker ud fra en analyse af dommerens begrundelse og en vurdering af om, du har udsigt til at vinde sagen i landsretten.

Følg din retssag

Vi holder dig opdateret, når der sker nye relevante ting i din sag.  Du kan altid følge sagens gang på retssagsportalen www.minretssag.dk, men ændr ikke i sagens oplysninger, da det medfører, at Business Danmark ikke længere kan repræsentere dig i retssagen.   

 

Konkret juridiske rådgivning

Denne vejledning indeholder generel information om, forløbet af en retssag. Din sag kan derfor godt forløbe anderledes.