Arbejdsplads i hjemmet

At arbejde hjemme tiltaler mange og ifølge en undersøgelse fra Business Danmark fra efteråret 2011 har 86 pct. af medlemmerne mulighed for at arbejde hjemme – og halvdelen af dem gør det mindst syv-otte timer om ugen.

Hovedresultater af undersøgelsen 

85 pct. af Business Danmarks medlemmer har mulighed for at arbejde hjemme i større eller mindre omfang.

Heraf har:

 • 22 pct. et egentligt kontor i hjemmet
 • 52 pct. arbejder i et værelse, som også bruges til andre formål.
 • 26 pct. arbejder ved køkken- eller spisebord.
 • 72 pct. har selv betalt for indretningen.
 • 61 pct. (der arbejder hjemme mere end en dag om ugen) har ikke fået betalt indretningen.
 • 20 pct. arbejder kun hjemmefra.
 • 86 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med at kunne arbejde hjemme.
 • 46 pct. føler sig mindre stressede, efter de har fået mulighed for at arbejde hjemme.
 • 25 pct. føler aldrig, at de har fri pga. hjemmearbejdspladsen.

Hvad er hjemmearbejde?

Hjemmearbejde er – i arbejdsmiljølovgivningens forstand – hvis du jævnligt arbejder hjemme i et omfang, der svarer til én dag om ugen (arbejdstimerne kan godt være fordelt over flere dage), og at det sker efter en klar aftale med din arbejdsgiver. Hjemmearbejde indebærer en række fordele. Men kan også være forbundet med ulemper. Derfor er det en god idé at tænke sig godt om, før hjemmearbejdspladsen etableres.

Fordele og ulemper ved at arbejde hjemme

Fordele for arbejdsgiveren

 • Øget produktivitet.
 • Mindre sygefravær.
 • Større medarbejdertilfredshed.
 • Mindre udskiftning af personale.
 • Lettere at rekruttere nyt personale.

Fordele for arbejdstageren

 • Lettere at kombinere rollen som arbejdstager og forældre.
 • Fornemmelse af tillid fra arbejdsgiveren.
 • Kan arbejde, når det passer ham/hende.
 • Større arbejdsglæde.
 • Større fleksibilitet.
 • Mulighed for at arbejde uforstyrret.
 • Behageligt arbejdsmiljø

Ulemper for arbejdstageren

 • Større fysisk og psykisk belastning, fordi der er en tendens til, at arbejdstageren holder færre pauser. Der er ikke de samme afbrydelser i hjemmet, som der naturligt er på arbejdspladsen.
 • Større fysisk og psykisk belastning, fordi der er en tendens til, at arbejdstageren holder færre pauser. Der er ikke de samme afbrydelser i hjemmet, som der naturligt er på arbejdspladsen.
 • Oplevelsen af aldrig at have fri.
 • Kræver plads i hjemmet at indrette en arbejdsplads.
 • Risiko for isolation fra kolleger og leder.

Hvad siger loven?

Hvis du har en aftale med din arbejdsgiver om, at du arbejder hjemme én dag om ugen eller mere, skal arbejdsgiveren sørge for etableringen af hjemmearbejdspladsen, og det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at indretningen sker på en måde, der er fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig, men samtidig tager hensyn til, at det er et privat hjem.

Der gælder de samme regler for inventar og indretning i hjemmet som på en almindelig arbejdsplads.

Indret din kontorarbejdsplads

Hvordan du indretter din hjemmearbejdsplads, så du sidder behageligt og forebygger gener:

Stol - Kontorstolen skal give mulighed for en god arbejdsstilling. Højde, sæde og ryglæn skal kunne justeres.
Tastatur og mus - Tastatur og din mus skal give mulighed for gode arbejdsstillinger og må ikke hæmme dine bevægelser. Der skal være mulighed for at skifte mellem forskellige typer mus.
Bord - Arbejdsbordet skal give plads til gode arbejdsstillinger med mindst 70 cm fodspark til benene og 50 cm plads til knæene. Der skal også være plads til at hvile hænder og underarme foran tastaturet. Bordet skal være indstillet til den rigtige højde. Se ”Indstil bordhøjde”.
Pc-skærm - Bogstaverne skal være lette at læse. Skærmen skal være fri for flimmer, og der må ikke være generende reflekser i skærmen.
Skærmbriller - Du har ret til jævnlig synskontrol og til skærmbriller, hvis du får brug for det.
Arbejdets tilrettelæggelse - Arbejdet skal tilrettelægges, så du med mellemrum kan afbryde arbejdet ved pc´en for at arbejde med noget andet.

Indstil din stol først

Måler du mere end 180 cm, bør stolen have et forlænget standrør, så stolen kan indstilles i den rette højde. Armlæn er ofte i vejen. Hvis du ikke kan leve uden, bør de være lette at hæve og sænke. Armlænene skal kunne gå ind under bordbladen.
Stolehøjde - Sædets forkant skal højdejusteres, så sædets forkant svarer til højden af underbenet. Desuden bør sædet være vippet nedad, så låret skråner.
Hvor meget afhænger af, hvad du synes er behageligt. Du må gerne sidde højt, men omvendt må du ikke spænde, fordi du føler, at du er ved at glide af stolen.
Lændestøtte - Lændestøttens dybeste sted (som regel der hvor hængslet sidder) skal støtte lænden, hvor lændesvajet er dybest (ud for hoftekammen).
Sædedybde - Der skal være en håndsbredde mellem sædets forkant og knæhasen.

Indstil bordhøjde

Dit bord har den korrekte højde, når du kan støtte underarmene uden at bøje dig forover og uden at løfte skuldrene. Skal du bøje dig forover for at hvile armene, er bordet for lavt. Har du løftede skuldre, når du hviler armene, er bordet for højt.

Skal du læse meget, eller skriver eller tegner meget med hånden, er det en fordel, hvis bordpladen eller en del af den kan skråtstilles for at aflaste nakken.

Hæve/sænkeborde findes i modeller, der er velegnede til hjemmearbejdspladser. Det en god idé at stå op og arbejde en gang imellem. Du kan f.eks. begynde arbejdet stående om morgenen og efter frokost - og senere at sætte dig.

Skærm, tastatur og mus

Skærmhøjde - Når du sidder ned, skal den øverste tekstlinie være 10-15 cm under øjenhøjde.
Skærmafstand - Afstanden afhænger af bogstavernes størrelse. Ved en standardstørrelse (12 punkt) bør skærmen være 50-70 cm fra dine øjne. Brug mørke bogstaver på lys baggrund.
Tastatur - Der skal være plads omkring tastaturet, så du kan hvile armene og flytterundt på tastaturet. Hvis du bruger det numeriske tastatur meget, kan duskubbe tastaturet lidt til venstre, så afstanden til tasterne bliver mindre.Så kan du også bedre bruge venstre hånd til det numeriske tastatur.
Mus - Du bør bruge en mus, der ligger godt i hånden. Den firkantede standardmus, der typisk leveres med pc’en er ikke altid god nok. Håndens stilling bør være lidt skrå, som når du skriver med blyant. Det bedste er en trådløs mus. Desværre er den optimale mus, der eliminerer alle gener, ikke opfundet. Det er en god idé at skifte mellem forskellige typer værktøj: Mus, trackball, pen m.m., ligesom det er en god idé at lære at bruge begge hænder. Det er også en god idé at bruge musen mindst muligt og i stedet bruge tastaturets genvejstaster.
Pc’ens placering - Når du skal etablere en hjemmearbejdsplads med pc, er det vigtigt at tage højde for både dagslys og kunstig belysning. Nedenfor kan du læse om retningslinierne for en god placering af skærmen.
Dagslys - Skærmen bør placeres med siden til vinduer og helst lidt inde i lokalet. Hvis der er meget sollys, kan det være nødvendigt med solafskærmning eller gardiner. Hvis du ikke har mulighed for den ideelle placering af skærmen, så sørg for at skærmen er placeret, så du ikke har vinduer bag skærmen, eller at skærmen reflekterer vinduesruder.
Loftslys - Undgå reflekser fra loftslys i skærmen. Det kan du gøre ved, at lyset kommer fra siden og/eller skråt bagfra. Indirekte belysning er et godt alternativ.
Bordlamper - Det er mest behageligt, hvis der er mere lys på arbejdsbordet end i resten af lokalet. Derfor er bordlamper en god idé. Skærmarbejde kræver mere jævnt lys end almindeligt læse- og skrivearbejde. Derfor er lamper med asymmetrisk lys at foretrække.

Gode råd i øvrigt

Når du skriver efter koncept, bør du bruge en konceptholder. Så undgår du at arbejde med skæv eller drejet nakke. Konceptholderen skal placeres mellem tastatur og skærm. Alternativt ved siden af skærmen.

Du kan mindske gener, forårsaget af skærmarbejdet, ved at følge disse råd og anvisninger. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på i hvor lang tid, du sidder ved pc’en. Det gælder både sammenlagt tid og sammenhængende tid. Du bør ikke arbejde for længe ad gangen ved skærmen og bør holde pause mindst fem-ti minutter hver time.

Læs mere om hjemmearbejdspladser på Arbejdstilsynets hjemmeside


Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.