Jeg føler jeg bliver mobbet

Her er nogle gode råd til dig, der føler du bliver mobbet:

 • Er du usikker på om du mobbes – kom til klarhed. Notér evt. det, du oplever eller tal med en god kollega.
 • Reager hurtigt efter du har erkendt, at du mobbes. Det kan hjælpe til en hurtigere løsning og ændring af forholdene.
 • Undersøg om din virksomhed har en mobbepolitik der siger, hvem du skal henvende dig til som mobbet.
 • Alternativt - tal med en god kollega/TR/AmR/chef du har tillid til om din oplevelse. Få evt. sparring fra personen, om hvordan du kan tage problemet op med mobberen.
 • Prøv at finde ud af, om den, du føler dig mobbet af, er klar over at du oplever vedkommendes adfærd som krænkende (se nedenfor).
 • Sig fra! Når I er alene kan du f.eks. sige; "Det du sagde til mig her i tirsdags / på det møde / da vi sad i kantinen – måske mente du ikke noget ondt med det eller tænkte over det, men jeg synes faktisk, at det var ubehageligt. Jeg brød mig ikke om det. Og jeg vil bede dig om ikke at gøre det igen!”.
 • Hvis der bliver en sag – forhold dig så roligt som muligt. Undgå uoverilede handlinger.
 • Gå evt. til din fagforening.
 • Kontakt evt. Arbejdstilsynets (AT) mobbelinje på tlf. 70121288. På ATs hjemmeside (www.arbejdstilsynet.dk) kan man også helt anonymt sende en elektronisk klage over den virksomhed, man arbejder i. Arbejdstilsynet vurderer derefter, om der er grund til at føre tilsyn med virksomheden. Det vil aldrig være muligt for din virksomhed at finde ud af, at det er dig, som har klaget.
 • Gør gode ting for dig selv – f.eks. ved at holde dig sund og dyrke motion.
 • Hvis du har det meget dårligt – tag kontakt til din læge. Denne kan sygemelde dig og/eller henvise til psykologhjælp.