Jeg er vidne til mobning

Her er nogle gode råd til dig, der er vidne til mobning

 • Lyt til din kollega og respekter hans/hendes oplevelse af at være mobbet
 • Hjælp din kollega til selv at medvirke til en god løsning – f.eks. ved at støtte vedkommende i ikke at gøre noget uoverilet
 • Snak med kolleger eller ledelse om hvad, I kan gøre ved problemet. Det er også en mulighed hvis I blot har observeret noget, du selv ville opleve som mobning
 • Tag evt. en snak med den person, din kollega oplever som mobber. Hvis du har overværet mobningen, gør det klart for vedkommende, at det er ubehageligt at overvære de situationer, hvor han/hun opfører sig sådan og sådan, og at du/I oplever det som mobning. Sig f.eks.: ”Jeg/vi regner med, at du ikke mener noget ondt med det du gør/siger, men jeg/vi synes ikke at din opførsel er OK”.
 • Undgå selv at blive opfattet som mobber eller medløber – f.eks. ved:
  At være opmærksom på dit stressniveau og andres
  At være opmærksom på hvordan du taler til kolleger
  At spørge hvis du er usikker på, om du har trådt nogen over tæerne – og at sige undskyld, hvis det er tilfældet.
  At medvirke til at løse dine egne og andres uenigheder og konflikter i tide