Jeg er chef for en person, som bliver mobbet

Her er nogle gode råd til dig som chef for en person, der bliver mobbet

  • Tag alle henvendelser om mobning alvorligt
  • Gør dig klart om din virksomhed har en mobningspolitik og hvad din rolle evt. er.
  • Er du usikker på, hvad du skal gøre i en konkret sag – søg sparring fra kolleger eller chefer – eller en ekstern konsulent.
  • Ved du kun lidt om mobning – så sæt dig ind i emnet. Se f.eks. ”Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen – en håndbog” (af Eva Gemzøe Mikkelsen og Annie Høgh), internetudgave se www.arbejdsmiljoforskning.dk, www.at.dk, www.lo.dk søg mobning, www.stopmobning.dk, www.foa.dk søg mobbetest.
  • Undersøg hvad sagen drejer sig om. Det kan f.eks. ske ved hjælp af samtaler med de involverede. Du kan læse om sådanne samtaler her: www.arbejdsmiljoweb.dk om BAR FOKAs materialer, www.konfliktloesning.dk, www.stopmobning.dk.
  • Husk at mobningssager skal løses på lavest mulige niveau – involvér derfor kun relevante parter, når problemet skal løses.
  • Efter endt indsats – evaluer om den har virket.