Forebyg mobning

Mobning kan forebygges. Det kan ske ved at:

 • Minimere eller fjerne de forhold i det psykiske arbejdsmiljø, der øger risikoen for mobning
 • Sørg for regelmæssigt at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø – og gør noget ved de problemer, der findes
 • Udarbejde og indføre en mobningspolitik
 • En mobningspolitik skal indeholde 2 ting: En hensigtserklæring om at mobning ikke tolereres – og en klar procedure for håndtering af sager
 • Sætte fokus på kommunikation og omgangstone.
 • Igangsæt dialoger om tonen på arbejdspladsen eller den måde man giver hinanden feedback på. Sørg evt. for at både medarbejdere og ledere kommer på kursus i konstruktiv kommunikation og i konfliktløsning.
 • Arbejde med at ændre en negativ kultur
 • Er der en meget negativ tone på arbejdspladsen skal der arbejdes med at ændre denne. Det kan ske på en eller flere temadage eller workshops. Lederne skal være frontfigurer i denne proces.
 • Øge lederes kompetence til at forebygge og håndtere mobning
 • Alle ledere med personaleansvar skal have kompetence i at forebygge og håndtere konflikter. Det kan f.eks. ske gennem coaching eller kurser.
 • Rekruttere og forfremme de rigtige folk
 • Undgå at rekruttere eller forfremme personer som mobber.
 • Håndtere sager om mobning
 • Sager om mobning skal altid håndteres på professionel vis.