Mobning

Mobning på arbejdspladsen udgør en alvorlig sundhedsrisiko for de ramte, deres kolleger og arbejdspladsen som helhed. Det er Business Danmarks holdning, at mobning på jobbet ikke skal tolereres, og at de virksomheder, som medlemmerne arbejder i, har et ansvar for at håndtere og forebygge mobning.

Her kan du læse mere om:

Hvad er mobning
Udsat for mobning
Vidne til mobning
Chef for en person, som er udsat for mobning

Hvad kan virksomheden gøre for at forebygge mobning

Du kan læse mere - og få hjælp - på Arbejdstilsynets mobbehotline