Løn mangler

Får du ikke løn som normalt, skal du straks kontakte Juridisk Service.

Manglende løn kan skyldes fejl i virksomhedens bogholderi, men kan også være et signal om en forestående konkurs.