Fleksjob

Har du varigt nedsat arbejdsevne, og kan du ikke få eller fastholde et job på almindelige vilkår, kan du måske få et fleksjob. Det er kommunens Jobcenter, som afgør, om du er berettiget til et fleksjob.

Et fleksjob kan først tilbydes, når alle andre muligheder for ordinær beskæftigelse er afprøvet og udelukket.

Du skal være under pensionsalderen for at kunne få et fleksjob.

Vilkårene i et fleksjob skal tilrettelægges efter den pågældendes arbejdsevne og skånebehov, typisk i form af nedsat arbejdstid. Det er kommunens jobcenter, som hjælper i forbindelse med etableringen af fleksjobbet, vurdering af arbejdsevnen i det konkrete fleksjob og hvor mange effektive timer, du arbejder i fleksjobbet. Der kan være forskel på, hvor mange timer, du er ansat og hvad din effektive arbejdstid er.

Fleksjobbet bevilges som udgangspunkt for 5 år. Efter 5 år skal kommunen vurdere om du skal tilbydes et varigt fleksjob, hvis du er over 40 år eller du skal have en ny 5-årig bevilling, hvis du er under 40 år.

I fleksjobbet betaler arbejdsgiveren løn for det arbejde, du udfører i fleksjobbet. I aftaler lønnen ud fra den overenskomstmæssige løn inden for arbejdsområdet. Kommunen supplerer med et fleksløntilskud, som reguleres på baggrund af lønnen fra arbejdsgiver. Løn og fleksløntilskud kan tilsammen højst udgøre den løn, du ville få, hvis du var ansat fuld tid i samme stilling.

Når du er visiteret til et fleksjob er det ikke længere relevant at være medlem af a-kassen, da du ikke vil være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke dagpengeberettiget fra a-kassen.

Det er derimod en god ide at fortsætte medlemskab af fagforeningen, da du fortsat er tilknyttet arbejdsmarkedet og derfor kan have brug for rådgivning og bistand fra fagforeningen.

Indtil du bliver ansat i et konkret fleksjob vil du kunne få ledighedsydelse. Det samme er tilfældet, hvis du bliver du ledig fra et fleksjob. Ledighedsydelsen udbetales af din kommune.

Har du betalt bidrag til efterlønsordningen, kan du vælge at tilmelde dig fleksydelsesordningen. Det er en efterlønslignende ordning, som administreres af Udbetaling Danmark. Du optjener ikke skattefri præmie i fleksydelsesordningen.

Du skal først melde dig ud af a-kassen, når du har fået en skriftlig bevilling af fleksjob og er blevet tilmeldt fleksydelsesordningen eller taget stilling til den.

Har du spørgsmål om fleksjob og konsekvenserne ved overgang til dette, er du velkommen til at kontakte Business Danmarks socialrådgiver.