Ferie

Ferie optjenes i kalenderåret og holdes i ferieåret.

Du skal holde ferie i ferieåret (1. maj - 30. april) – altså den ferie du har optjent i det foregående kalenderår (1. januar - 31. december).

Som hovedregel skal du afvikle al optjent ferie inden udgangen af ferieåret. Du har dog mulighed for – efter aftale med din arbejdsgiver – at udskyde ferie udover 20 feriedage til efterfølgende ferieår.

Er du ansat som funktionær, er du omfattet af ferieloven og optjener 2,08 dages ferie med løn hver måned, du er ansat.

Har du arbejdet på fuld tid i et kalenderår, har du optjent ferie i 25 dage – eller fem ugers ferie.

Siden 2000 har mange overenskomster givet medarbejdere ret til et antal feriefridage, fx fem feriefridage, oven i de fem ugers ferie.

Som medlem af Business Danmark er du typisk ikke omfattet af en overenskomst og har derfor ikke ret til feriefridage. Men du kan selv aftale dig til et antal feriefridage.

På nogle arbejdspladser har de ansatte via lokale forhandlinger opnået ret til ekstra ferie ud over den ferie, ferieloven giver ret til.

Hvornår skal ferien holdes?

Som udgangspunkt er det arbejdsgiverens ret at bestemme, hvornår du skal holde ferie. Det skal dog ske under hensyntagen til dine ønsker. Kan I ikke blive enige, er det arbejdsgiveren, der i sidste ende bestemmer, hvornår du skal holde ferie. I givet fald skal arbejdsgiveren varsle hovedferien mindst tre måneder før og restferien med mindst én måneds varsel.

En arbejdsgiver har ret til at ændre varslet ferie, hvis det begrundes i virksomhedens drift. Hvis det påfører dig udgifter, fx til aflysning af en rejse, skal arbejdsgiveren dække den udgift.

Ferie opdeles som regel i en hovedferie og i en restferie. Hovedferien er tre sammenhængende uger, som typisk afvikles i sommerhalvåret (1. maj – 30. september), mens restferie fordeles over resten af året – med mindre andet aftales.

En arbejdsgiver kan ikke kræve, at du afvikler ferie lørdage, søndage og helligdage.

Sygdom

Bliver du syg op til planlagt ferie, kan du vælge ikke at holde ferie, men i stedet melde dig syg.

Bliver du syg under ferien, har du ret til erstatningsferiedage efter fem sygedage, d.v.s. at du ikke får erstatningsferie for de første fem sygedage.

Husk lægelig dokumentation for sygdommen i form erklæring fra en læge (friattest). Det gælder også ved ferie i udlandet. Du skal selv betale for attesten.

Du skal straks meddele din arbejdsgiver om sygdommen, idet du først bliver berettiget til erstatningsferie fra meddelelsestidspunktet og først efter fem dage fra det tidspunkt.

Når du bliver rask skal det meddeles din arbejdsgiver.

Se evt. kommenteret udgave af ferieloven