Ferie

Eksisterende ferielov - se ny ferielov forneden

 

Ferie optjenes i kalenderåret og holdes i ferieåret.

Du skal holde ferie i ferieåret (1. maj - 30. april) – altså den ferie du har optjent i det foregående kalenderår (1. januar - 31. december).

Som hovedregel skal du afvikle al optjent ferie inden udgangen af ferieåret. Du har dog mulighed for – efter aftale med din arbejdsgiver – at udskyde ferie udover 20 feriedage til efterfølgende ferieår.

Er du ansat som funktionær, er du omfattet af ferieloven og optjener 2,08 dages ferie med løn hver måned, du er ansat.

Har du arbejdet på fuld tid i et kalenderår, har du optjent ferie i 25 dage – eller fem ugers ferie.

Siden 2000 har mange overenskomster givet medarbejdere ret til et antal feriefridage, fx fem feriefridage, oven i de fem ugers ferie.

Som medlem af Business Danmark er du typisk ikke omfattet af en overenskomst og har derfor ikke ret til feriefridage. Men du kan selv aftale dig til et antal feriefridage.

På nogle arbejdspladser har de ansatte via lokale forhandlinger opnået ret til ekstra ferie ud over den ferie, ferieloven giver ret til.

Hvornår skal ferien holdes?

Som udgangspunkt er det arbejdsgiverens ret at bestemme, hvornår du skal holde ferie. Det skal dog ske under hensyntagen til dine ønsker. Kan I ikke blive enige, er det arbejdsgiveren, der i sidste ende bestemmer, hvornår du skal holde ferie. I givet fald skal arbejdsgiveren varsle hovedferien mindst tre måneder før og restferien med mindst én måneds varsel.

En arbejdsgiver har ret til at ændre varslet ferie, hvis det begrundes i virksomhedens drift. Hvis det påfører dig udgifter, fx til aflysning af en rejse, skal arbejdsgiveren dække den udgift.

Ferie opdeles som regel i en hovedferie og i en restferie. Hovedferien er tre sammenhængende uger, som typisk afvikles i sommerhalvåret (1. maj – 30. september), mens restferie fordeles over resten af året – med mindre andet aftales.

En arbejdsgiver kan ikke kræve, at du afvikler ferie lørdage, søndage og helligdage.

Sygdom

Bliver du syg op til planlagt ferie, kan du vælge ikke at holde ferie, men i stedet melde dig syg.

Bliver du syg under ferien, har du ret til erstatningsferiedage efter fem sygedage, d.v.s. at du ikke får erstatningsferie for de første fem sygedage.

Husk lægelig dokumentation for sygdommen i form erklæring fra en læge (friattest). Det gælder også ved ferie i udlandet. Du skal selv betale for attesten.

Du skal straks meddele din arbejdsgiver om sygdommen, idet du først bliver berettiget til erstatningsferie fra meddelelsestidspunktet og først efter fem dage fra det tidspunkt.

Når du bliver rask skal det meddeles din arbejdsgiver.

Se evt. kommenteret udgave af ferieloven

 

Ny ferielov i 2020 – Se, hvad betyder for dig?

Folketinget har vedtaget en ny ferielov. Den store ændring er skiftet til det, som hedder samtidighedsferie. Selve dine 25 dages velfortjent, betalt  ferie årligt pilles der ikke ved.

De vigtigste ændringer

Du er vant til at din ferie er bagudbetalt - du opsparer ferien den ene år, men kan først bruge ferien året efter. Men i 2020 indføres samtidighedsferie. Det betyder, at du opsparer 2,08 feriedag hver måned, som du straks kan bruge. Det er især en fordel for nyuddannede, som efter de nuværende regler skal vente rigtig længe på at kunne holde arbejdsgiverbetalt ferie.

Den nye lov ændre ved:

  1. Hvornår ferieåret starter og slutter
  2. Hvornår du optjener ferien
  3. Hvornår du kan bruge ferien

Overgangen til de nye ferieregler

Den nye ferielov er fuldt indfaset 1. september 2020. Men allerede nu er overgangsordningen så småt i gang.

Normalt ferieår fra 1. maj 2019 til 30. april 2020:
Ferieåret fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 det sidste normale ferieår, som du kender det efter de nuværende regler, hvor du bruger din optjente ferie fra året forinden.

Miniferieår fra 1. maj  2020 til  30. september 2020:
I de første otte måneder af 2019 – januar til august - optjener du 16,64 dages betalt ferie, hvis du er ansat hele perioden. Denne ferie skal dække din sommerferie i 2020 fra d. 1. maj til 30. september. Du får altså dine normale antal feriedage, men skal holde dem i en afgrænset periode for at få skiftet til det nye ferieår til at gå op

Din ferie fra 1. september 2020 og fremad:
Når den nye ferielov er helt på plads, skal du være opmærksom på to begreber. Optjeningsåret og afviklingsåret.
Optjeningsåret er den periode på 12 måneder - fra 1. september til 31. august året efter – hvor du hver måned optjener 2,08 dages betalt ferie, som du straks kan bruge af.
Afviklingsåret er den periode på 16 måneder - fra 1. september til 31. december året efter - hvor du kan bruge den optjente ferie. Du kan stadig aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie til den næste ferieår.
Det finurlige tal 2,08 dag i 12 måneder passer afrundet med 25 feriedage. Fra september til november kan du opspare 6,24 dages ferie, som du for eksempel kan bruge til jule- eller vinterferien.

Du har opsparet ferie til gode
Ved skiftet fra bagudbetalt ferie til samtidhedsferie har du 12 måneders ubrugt ferie til gode, som du har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Værdien af den ferie skal din arbejdsgiver overføre til en ny ATP-fond. Du får pengene udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Det sker for at undgå dobbelt udbetaling af feriepenge.