Satser for diæt og kørsel

Satser pr. km for kørsel i egen bil - kr 2022 2021
Indtil 20.000 km.

3,51 kr. (jan.-apr.)

3,70 kr. fra 1. maj

3,44 kr.
Over 20.000 km.

1,98 (jan.-apr.)

2,16 kr.  fra 1. maj

1,90 kr.
 
Diætsatser - kr
2022
2021 2020
Logi ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 231,00 228,00 223,00
Fortæring ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 539,00 532,00 521,00
15% fradrag i sats, hvis morgenmad er med i hotelregning 80,85 79,00 78,15
30% fradrag i sats, hvis frokost er med i hotelregning 161,70 159,60 156,30
30% fradrag i sats, hvis aftensmad er med i hotelregning 161,70 159,60 156,30
25% fradrag til småfornødenheder 134,75 133,00 130,25
Rejsedage: Efterfølgende dag - pr. påbegyndt time 22,45 22,16 21,71

Alternativ: Fradrag i selvangivelsen efter dokumenterede udgifter - dog maks. 29.300 kr. for året 2021 (28.600 kr. for året 2020).