Satser for diæt og kørsel

Satser pr. km for kørsel i egen bil - kr 2019 2018
Indtil 20.000 km. 3,56 kr. 3,54 kr.
Over 20.000 km. 1,98 kr. 1,94 kr.
 
Diætsatser - kr
2019 2018 2017
Logi ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 219,00 214,00 209,00
Fortæring ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 509,00 498,00 487,00
15% fradrag i sats, hvis morgenmad er med i hotelregning 76,35 74,70 73,05
30% fradrag i sats, hvis frokost er med i hotelregning 152,70 149,40 146,10
30% fradrag i sats, hvis aftensmad er med i hotelregning 152,70 149,40 146,10
25% fradrag i sats til småfornødenheder 127,25 124,50 121,75
Rejsedage: Efterfølgende dag - pr. påbegyndt time 21,20 20,75 20,30

Alternativ: Fradrag i selvangivelsen efter dokumenterede udgifter - dog maks. 28.000 kr. for året 2019 (27.400 kr. for året 2018).