Satser for diæt og kørsel

Satser pr. km for kørsel i egen bil - kr 2018 2017
Indtil 20.000 km. 3,54 kr. 3,53 kr.
Over 20.000 km. 1,94 kr. 1,93 kr.
 
Diætsatser - kr
2018 2017
Logi ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 214,00 209,00
Fortæring ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 498,00 487,00
15% fradrag i sats, hvis morgenmad er med i hotelregning 74,70 73,05
30% fradrag i sats, hvis frokost er med i hotelregning 149,40 146,10
30% fradrag i sats, hvis aftensmad er med i hotelregning 149,40 146,10
25% fradrag i sats til småfornødenheder 124,50 121,75
Rejsedage: Efterfølgende dag - pr. påbegyndt time 20,75 20,30

Alternativ: Fradrag i selvangivelsen efter dokumenterede udgifter - dog maks. 27.400 kr. for året 2018 (26.800 kr. for året 2017).