Satser for diæt og kørsel

Satser pr. km for kørsel i egen bil - kr 2021 2020
Indtil 20.000 km. 3,44 kr. 3,52 kr.
Over 20.000 km. 1,90 kr. 1,96 kr.
 
Diætsatser - kr
2021 2020 2019
Logi ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 228,00 223,00 219,00
Fortæring ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 532,00 521,00 509,00
15% fradrag i sats, hvis morgenmad er med i hotelregning 79,00 78,15 76,35
30% fradrag i sats, hvis frokost er med i hotelregning 159,60 156,30 152,70
30% fradrag i sats, hvis aftensmad er med i hotelregning 159,60 156,30 152,70
25% fradrag til småfornødenheder 133,00 130,25 127,25
Rejsedage: Efterfølgende dag - pr. påbegyndt time 22,16 21,71 21,20

Alternativ: Fradrag i selvangivelsen efter dokumenterede udgifter - dog maks. 29.300 kr. for året 2021 (28.600 kr. for året 2020).