Satser for diæt og kørsel

Satser pr. km for kørsel i egen bil - kr 2020 2019
Indtil 20.000 km. 3,52 kr. 3,56 kr.
Over 20.000 km. 1,96 kr. 1,98 kr.
 
Diætsatser - kr
2020 2019 2018
Logi ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 223,00 219,00 214,00
Fortæring ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) 521,00 509,00 498,00
15% fradrag i sats, hvis morgenmad er med i hotelregning 78,15 76,35 74,70
30% fradrag i sats, hvis frokost er med i hotelregning 156,30 152,70 149,40
30% fradrag i sats, hvis aftensmad er med i hotelregning 156,30 152,70 149,40
25% fradrag til småfornødenheder 130,25 127,25 124,50
Rejsedage: Efterfølgende dag - pr. påbegyndt time 21,71 21,20 20,75

Alternativ: Fradrag i selvangivelsen efter dokumenterede udgifter - dog maks. 28.600 kr. for året 2020 (28.000 kr. for året 2019).