Barsel

Når man taler om lønmodtageres rettigheder i forbindelse med orlov under graviditet og barsel, er det vigtigt at skelne imellem retten til fravær på den ene side og retten til betaling af barselsdagpenge eller løn under fraværet på den anden side.

Retten til fravær og retten til ydelser under fraværet følges nemlig ikke altid ad.

Info om barsel