Arbejdsskader

I Business Danmark kan du få hjælp, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade opstået i forbindelse med dit job som sælger eller dit job inden for marketing eller rådgivning.

Behandlingen af en arbejdsskadesag kan være kompliceret og langvarig. Som medlem af Business Danmark kan du få gratis juridisk og socialfaglig bistand - enten som generel rådgivning eller ved, at Business Danmark fører din sag overfor fx Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forsikringsselskaber, kommuner og/eller ansvarlige skadevoldere.

Har du været udsat for en arbejdsulykke eller mener du, at du har pådraget dig arbejdsbetinget lidelse - eller er i tvivl om det - er du velkommen til at kontakte Business Danmarks socialrådgiver.

En arbejdsskade kan have store konsekvenser og kan ændre livet på mange måder - også økonomisk. Man kan eksempelvis miste sit arbejde eller være nødt til at opgive jobbet på grund af sygefravær som følge af skaden.

Business Danmarks socialrådgiver rådgiver om de muligheder, som findes i det offentlige system, hvis du pådrager dig en arbejdsskade eller en arbejdsbetinget lidelse.

Info om arbejdsskader