Arbejdsfordeling og nedgang i løn

Din arbejdsgiver kan i en periode sænke din løn eller arbejdstid, hvis virksomheden er i økonomiske vanskeligheder. Det kan ske på forskellige måder.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling betyder, at der indgås en midlertidig aftale mellem en virksomhed og alle dens medarbejdere eller medarbejdere i en bestemt afdeling om at fordele det resterende arbejde mellem de ansatte. Arbejdsfordeling bruges for at undgå afskedigelser, og arbejdstiden kan sænkes i op til 13 uger med mulighed for forlængelse.  

Arbejdsfordeling skal aftales mellem virksomheden og alle medarbejdere eller med medarbejderne i en bestemt afdeling på virksomheden

Arbejdstiden skal nedsættes på en af følgende måder:

  • Hele arbejdsdage – dog mindst to dage om ugen
  • En uge ad gangen – hvor du arbejder en uge og er ledig en uge
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed

Dagpenge under arbejdsfordeling

Du skal melde dig ledig på Jobnet.dk den dag, hvor aftalen om arbejdsfordeling træder i kraft også selvom du er på arbejde og først har en ledighedsdag  senere på ugen.

Er du medlem af en a-kasse? Så kan du under en arbejdsfordeling søge om supplerende dagpenge de dage, hvor du ikke modtager løn.

Opsiges du under en arbejdsfordeling, så ophører aftalen og du vender tilbage til den sædvanlige arbejdstid og løn i din opsigelsesperiode. 

Læs mere om reglerne for arbejdsfordeling

Frivillig lønnedgang

Du og din arbejdsgiver kan også frivilligt aftale at sænke din løn midlertidigt.

Aftalen skal være skriftlig og indeholde følgende:

  • En start- og slutdato for aftalen – så lønnedgangen er klart midlertidig og heller ikke bare kan forlænges uden dit samtykke.
  • At du efter slutdatoen igen får din normale løn og får tilbagebetalt dit midlertidige løntab, hvis din arbejdsgiver opnår et bestemt resultat eller overskud
  • At aftalen bortfalder og du skal have din normale løn med tilbagevirkende kraft, hvis du bliver sagt op i lønnedgangsperioden

Tvungen lønnedgang

Din arbejdsgiver kan også sætte dig ned i løn med samme varsel som dit opsigelsesvarsel. Konkret betyder det, at din arbejdsgiver siger dig op og samtidig tilbyder dig at fortsætte i dit job bare til en lavere løn. Accepterer du, træder lønændringen i kraft ved udløbet af varsel. Acceptere du ikke lønnedgangen, er du opsagt når dit almindelige opsigelsesvarsel udløber.

Lønsikring og Lønmodtagernes Garantifond

Du kan ikke få udbetaling fra lønsikringen i perioder med arbejdsfordeling, fordi du ikke er sagt op.

Skal du have udbetaling fra forsikringen efter en periode på arbejdsfordeling eller midlertidig lønnedgang, beregnes udbetalingen som et gennemsnit af din indkomst de seneste to år, før du kom på arbejdsfordeling.

Går du ned i løn permanent, bør du ændre din lønsikring, så den tilpasses din nye løn. Det kan du gøre på www.lonsikring.com/bd - under ”Min Lønsikring” - hvor du også kan læse mere om lønsikring.

Bemærk at går virksomheden konkurs vil Lønmodtagernes Garantifond (som dækker medarbejdere ved konkurs) som udgangspunkt betale den lavere løn  i din opsigelsesperiode. 

Denne generelle information om arbejdsfordeling og lønnedgang kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.