Arbejdsfordeling og nedgang i løn

Kræver din arbejdsgiver, at du skal gå ned i løn eller i arbejdstid, fordi virksomheden er i økonomiske vanskeligheder, kan du her læse hvordan du bør forholde dig.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling bruges for at undgå afskedigelser ved at arbejdstiden sættes ned i en periode. I den periode kan a-kasse-medlemmer søge supplerende dagpenge, mens medarbejdere, der ikke er med i en a-kasse, ikke har den mulighed.
Læs mere her

Frivillig lønnedgang

Du og din arbejdsgiver kan lave en frivillig aftale om, at du skal gå ned i løn. En sådan aftale kan træde i kraft med det samme.
Læs mere her

Tvungen lønnedgang

En arbejdsgiver kan nedsætte din løn, hvis lønnedgangen varsles med samme varsel som dit opsigelsesvarsel. Det betyder, at arbejdsgiveren siger dig op samtidig med, at du tilbydes at fortsætte i dit job – blot til en lavere løn. Accepterer du, træder lønændringen i kraft ved udløbet af varslet. En sådan lønnedsættelse er normalt uden tidsbegrænsning.
Læs mere her
 

Anden nedsættelse af arbejdstiden

Hvis arbejdstiden sættes ned uden en egentlig arbejdsfordeling, er det også muligt at få supplerende dagpenge. Det er navnlig tilfældet ved individuel timenedsættelse. Og en nedsættelse af arbejdstiden kan ske på samme måde som med lønnen.
Læs mere her

Lønsikring

Har du en Business Danmark Lønsikring og går ned i løn, skal det meddeles til forsikringsselskabet.
Læs mere her